Mieszkaniec pozbawiony dodatku węglowego przez niedoinformowanych urzędników

Urząd Gminy warta Bolesławiecka
fot. UMWD Na skutek nieumiejętnego zinterpretowania prawa przez urzędników GOPS w Warcie Bolesławieckiej, mieszkaniec tej gminy został pozbawiony należnego mu dodatku węglowego. Sprawa może dotyczyć większej ilości mieszkańców tej gminy.
istotne.pl 86 węgiel, gops warta bolesławiecka

Reklama

O sprawie poinformował nas czytelnik, mieszkaniec gminy Warta Bolesławiecka. Zaskarżył odmowną decyzję GOPS w Warcie w sprawie przyznania mu dodatku węglowego i sprawę wygrał. Mimo, że sprawę w styczniu wygrał, a dodatek węglowy mu się należy, do 24 lutego 2023 roku jeszcze go nie otrzymał.

– Otrzymanie dodatku węglowego zależało m.in. od tego, kiedy wpisało się swój budynek do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB) – wyjaśnił mężczyzna. – Datą graniczną zgłoszenia był 11 sierpnia 2022 roku. Każdemu, kto wpisał budynek do CEEB później, GOPS w Warcie odmawiał przyznania dodatku węglowego – mówił mieszkaniec gminy.

Mężczyzna wpisał do CEEB źródło ciepła w swoim budynku 23 sierpnia 2022 roku.

– W całej Polsce bardzo mało osób wpisało swoje budynki do CEEB w terminie do 11 sierpnia – wyjaśniał dalej mężczyzna. – W województwie dolnośląskim było to jakieś 40% wpisów. Reszta osób byłaby z tego powodu pozbawiona dodatku węglowego. Dlatego nasz sejm zmienił ustawą tę datę graniczną. Po prostu ją zniósł. To było na początku listopada 2022 roku. Gmina powinna byłą wtedy ludzi powiadomić, wszystkich tych, co składali wnioski o dopłatę węglową, a oni im te wnioski poodrzucali. Powinni poinformować, że ludziom tym dodatek węglowy się należy – opowiadał mężczyzna.

Ani gmina, ani GOPS w Warcie takiej informacji jednak ludziom nie wysłali. Czytelnik złożył wniosek ponownie. Był pewny, że po zmianie prawa urzędnicy dodatek węglowy mu przyznają.

– I znów mi odmówili – wyjaśnia mężczyzna. – Ciągle się powołując na datę 11 sierpnia 2022 roku. Byłem u nich, pokazywałem im Dziennik Ustaw, interpretacje prawne. I tak mi odmówili. Dlatego zaskarżyłem ich decyzję, pisząc do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Jeleniej Górze. A SKO orzeczenie gminy anulowało i kazało go jeszcze raz rozpatrzeć, tym razem pozytywnie wraz z wytycznymi, dlaczego należy mi się dodatek węglowy. Napisali, że urzędnicy gminni są w błędzie. I mimo tego, do dziś jeszcze nie wpłynęły na moje konto pieniądze z dodatku węglowego. Lecą z ludźmi w kulki. Nie trzymają się terminów urzędowych, nie trzymają się niczego. Po prostu robią po swojemu. I wiem, że takich jak ja, jest bardzo dużo. Nie wiem, może sto, może dwieście osób, bo nie każdy śledzi przepisy. I do dzisiaj ludzie są nieświadomi, że mają prawo otrzymać dodatek węglowy. Sam GOPS, to oni powinni ludzi informować, działać prospołecznie, a nie aspołecznie – dodał mieszkaniec gminy Warta Bolesławiecka.

Poprawka Sejmu RP w art. 26 ust. 15g ustawy zniosła datę graniczną na zgłaszanie emisyjności budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku (CEEB). Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także wtedy, gdy główne źródło ogrzewania określone ustawą nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 roku.

W dniu 24 lutego (po godzinach pracy urzędu) wysłaliśmy zapytanie do GOPS w Warcie Bolesławieckiej: ilu osobom w gminie odmówiono dodatku węglowego, tylko dlatego, że nie wpisali głównego źródła ogrzewania budynku do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 roku. I czy osoby te zostaną poinformowane, że znów mogą złożyć wniosek, a dodatek węglowy im się należy.

Na odpowiedź czekamy i opublikujemy, jak tylko ją otrzymamy.

Reklama