materiał promocyjny

Jest praca dla animatora sportu

Powiat Bolesławiecki
fot. Powiat Bolesławiecki W związku z rozpoczęciem kolejnej edycji Programu „Lokalny Animator Sportu” Starostwo Powiatowe w Bolesławcu ogłasza nabór na Animatora obiektu ORLIK 2012 przy ul. Dolne Młyny 60, 59-700 Bolesławiec.
istotne.pl 183 praca

Reklama

I. Warunki pracy:

 • Termin: 1 marca – 30 listopada 2023;
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie;
 • Czas pracy: 50 godzin miesięcznie – w przypadku wyboru jednego animatora lub 25 godzin miesięcznie – w przypadku wyboru dwóch animatorów.

II. Do zadań Animatora należeć będzie:

 1. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin;
 2. realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy;
 3. współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej;
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi;
 5. współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu;
 6. promocja powiatu poprzez działania prowadzone na obiekcie Orlik;
 7. organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu;
 8. prowadzenie ewidencji i dziennika zajęć;
 9. bieżąca aktualizacja zakładki Twój Orlik na stronie www.programorlik.pl, w tym zamieszczenie zdjęcia obiektu Orlik oraz uzupełnienia godzin jego otwarcia;
 10. angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem obiekt, na którym pracuje animator.

III. Kandydat na Animatora powinni posiadać:

 1. uprawnienia instruktora lub trenera;
 2. doświadczenie szkoleniowe;
 3. doświadczenie organizacyjne w sporcie.

Ofertę (zgodną z załączonym wzorem) należy złożyć w terminie do 23 stycznia 2023 r. do godz. 13:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec.

Więcej informacji o programie na stronie https://programorlik.pl/.

Informacje na temat naboru pod numerem telefonu: 75 612 17 95.

Reklama