Jak powiedzieć w pracy, że jest się osobą o mniejszościowej orientacji seksualnej

Dzieci trzymające się za ręce i tęcza
fot. canva.com Na portalu pracuj.pl ukazał się praktyczny poradnik jak ujawnić się w pracy swoją mniejszościową orientację seksualną, czyli dokonać zawodowego coming outu.
istotne.pl 86 praca, lgbt

Reklama

Osoby LGBT+ często płacą wysoką cenę za życie w ukryciu również w miejscu pracy. Praca to miejsce, gdzie spędzamy sporą część naszego życia. To tutaj nawiązujemy ważne relacje, realizujemy swoje zawodowe cele, a także kształtujemy naszą tożsamość. Dlatego tak ważne jest, aby w miejscu pracy mogli czuć się komfortowo wszyscy pracownicy – niezależnie od ich orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.

Niestety, z raportu "Bezpieczne przystanie" wynika, że wiele osób LGBT+ wciąż zmaga się z ogromnymi obawami przed ujawnieniem tak kluczowego aspektu swojego życia, jakim jest orientacja seksualna. A to przekłada się na ich zdrowie, samopoczucie i jakość wykonywanej pracy. Życie w ukryciu i ciągłe pilnowanie, by nie "wyjść z szafy" na firmowym korytarzu, to prawdziwe wyzwanie. Ciągły stres i poczucie nienaturalności w swoim miejscu pracy mogą prowadzić do wypalenia zawodowego.

Z drugiej strony, otwarte mówienie o swojej tożsamości płciowej i orientacji seksualnej może okazać się ogromną korzyścią: zarówno dla pracownika, jak i całej organizacji. Osoby, które dokonały coming outu, czują się akceptowane i mniej zestresowane. Łatwiej im nawiązywać szczere relacje z współpracownikami, co przekłada się na lepszą atmosferę w pracy i wyższą produktywność. Firmy, które promują tolerancję i otwartość, zyskują też pozytywny wizerunek na rynku pracy.

Dlatego tak ważne jest, by pracodawcy zrozumieli, że orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa to kluczowe elementy konstrukcji psychicznej każdego człowieka. Odcinanie czy tłumienie tych cech w miejscu pracy jest szkodliwe zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji. Wsparcie osób LGBT+ powinno obejmować cały wachlarz praktyk związanych z różnorodnością, równością i włączaniem.

A jak powinni reagować współpracownicy, gdy ktoś z ich zespołu zdecyduje się na coming out? Przede wszystkim okazać wsparcie, empatię i takt. Nie bombardować pytaniami, ale pokazać, że akceptujemy tę osobę taką, jaka jest. Oraz zachować dyskrecję, szanując prawo pracownika do samo-ujawnienia się we własnym tempie.

Podsumowując, coming out w miejscu pracy to nie tylko wyzwanie, ale też ogromna szansa – na budowanie otwartej i integrującej kultury organizacyjnej, na pełniejszą samoakceptację pracowników, a w efekcie na lepsze relacje i wyższą efektywność całej firmy. A to korzyść, która opłaca się każdemu.

Jeśli potrzebujesz pomocy i wsparcia, rozważ skontaktowanie się z lokalnymi organizacjami LGBT+

  • Kampania Przeciw Homofobii: Ogólnopolska organizacja działająca na rzecz społeczności LGBT+; e-mail: info@kph.org.pl
  • Grupa Stonewall. Poznańskie stowarzyszenie walczące o prawa osób LGBT+, e-mail: kontakt@grupa-stonewall.pl
  • Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Najstarsza i największa organizacja pomocowa dla osób LGBT+ w Polsce; e-mail: warszawa@lambdawarszawa.org
  • Stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza. Organizacja pozarządowa działająca na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej dla par osób tej samej płci oraz budowania społeczności LGBT+ w Polsce; e-mail: kontakt@mnw.org.pl

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Kodeks pracy, art. 113

Reklama