Wystawa „Nasza polska Bośnia” w Senacie RP

Wystawa „Nasza polska Bośnia” w Senacie RP
fot. Powiat Bolesławiecki Marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w Senacie wystawę „Nasza polska Bośnia”, poświęconą reemigracji Polaków z obecnej Bośni i Hercegowiny.
istotne.pl jan michalski, wystawa, dariusz kwaśniewski, duško kovačević, parlament

Na przełomie XIX i XX w. na Bałkany wyjechali mieszkańcy ówczesnej Galicji, by po kilkudziesięciu latach powrócić do Polski. W latach 1946–47 ok. 18 tys. reemigrantów osiedliło się na terenie obecnego powiatu bolesławieckiego i stało się niezwykle charakterystyczną do dziś grupą o wspólnej tradycji i historii, kultywującą nadal obrzędy i folklor, będące mieszanką kultury dawnej Galicji, Bałkanów i Polski.

Otwierając wystawę, marszałek Senatu przypomniał, że na ówczesne ziemie odzyskane napływali ludzie z różnych stron przedwojennej Polski, m.in. ze Lwowa i z Wołynia. Dobrowolnie osiedliła się tam też grupa Polaków z Bośni i Hercegowiny, którzy znaleźli się w tym miejscu z własnej woli na przełomie XIX i XX w. Jak podkreślił, do dzisiaj kultywują oni tradycje zapoczątkowanej tam wspólnoty. W opinii marszałka wiedza o historii polskiej emigracji – i tej dobrowolnej, i tej przymusowej – wzbogaca. Zaznaczył on, że Senat stara się tę wiedzę propagować.

Za zorganizowanie wystawy Bogdan Borusewicz dziękował podczas uroczystości ambasadorowi Bośni i Hercegowiny w Polsce Duško Kovačeviciowi.

Starosta bolesławiecki Dariusz Kwaśniewski uważa swój powiat za wyjątkowy dzięki reemigrantom z Bośni i Hercegowiny. Jak mówił, do dziś nieco inaczej się modlą, jedzą czy ubierają. – Dlatego – podkreślił starosta – robimy wszystko, by zachować pamięć o ich historii. Temu m.in. służy ta wystawa, podobnie jak organizowane w powiecie bolesławieckim kolonie dla dzieci bośniackich, rewitalizacja polskich cmentarzy na terenie Bośni i Hercegowiny czy przypominanie o takich postaciach, jak zamordowany w 1943 r. przez czetników proboszcz Gumjery ksiądz Antoni Dujlović.

Inicjator pokazania tej wystawy w Senacie senator Jan Michalski podkreślił, że otwarcie wystawy to moment szczególny, kiedy to mieszkańcy powiatu bolesławieckiego mogą być dumni ze swojego pochodzenia.

Na wystawę, zorganizowaną przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, składa się kilkanaście plansz ze zdjęciami przypominającymi m.in. mieszkańców i ważne wydarzenia z życia polskich wsi pierwszej połowy XX w. w Bośni, polskie kaplice i kościoły, które powstawały na tych terenach zaraz po osiedleniu się Polaków. Zdjęcia przypominają, czym trudnili się Polacy, a także ich udział w partyzantce podczas II wojny światowej.

Ekspozycję przygotowały: Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Stowarzyszenie „Koło Chłopa” oraz Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Bałkańskiej „Koło” w 120 rocznicę wysiedlenia Polaków i 70 rocznicę ich reemigracji na tereny obecnego powiatu bolesławieckiego.

Senat/Starostwo Powiatowe w Bolesławcu/ii