materiał promocyjny

Termofile Krzysztofa Rozpondka. Wyjątkowa wystawa w galerii „W sam raz”

BOK - MCC
fot. istotne.pl Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman zaprasza na wystawę prof. Krzysztofa Rozpondka pt. „Termofile”. Artysta jest związany z Bolesławcem od wielu lat – kilkukrotnie brał udział w międzynarodowych plenerach ceramiczno-rzeźbiarskich. 
istotne.pl 183 wystawa, um bolesławiec

Reklama

Krzysztof Rozpondek ukończył studia w Katedrze Ceramiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta), uzyskując dyplom pod kierunkiem prof. Krystyny Cybińskiej w roku 1987. Jest pracownikiem macierzystej uczelni od 1989 r., w roku 2012 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Współzałożyciel interdyscyplinarnej grupy OŚcienia. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 r.

PlakatPlakatfot. UM Bolesławiec

Prace prezentowane na wystawie to trójwymiarowe kompozycje wykonane z różnorodnych mas ceramicznych. Powstały z potrzeby poszukiwania harmonii między istotą tworzywa, sposobem budowania, barwienia i wypalania, a tym samym między bryłą i jej powierzchnią. Stanowią wyraz fascynacji materiałem i procesem towarzyszącym jego obróbce. Glina i jej właściwości, nieograniczone bogactwo struktur oraz podatność na kształtowanie były inspiracją do zastosowania przedstawianych rozwiązań formalnych. Wszystkie realizacje to mniej lub bardziej syntetyczne elementy o mocno unerwionej tkance. W zasadzie są kompozycjami abstrakcyjnymi. Jednocześnie stanowią wynik obserwacji natury i są wyrazem szacunku dla panującej w niej logiki. W podobny sposób odnoszą się do zjawisk z obszaru kultury i techniki.

Trzonem kolekcji są najnowsze dokonania z cyklu Termofile. O ich ostatecznym wyrazie, podobnie jak w przypadku większości eksponatów, rozstrzyga metoda wypału, wykorzystująca nie tylko wysokie zakresy temperatur, ale przede wszystkim bezpośredni kontakt ceramicznego czerepu z żywym ogniem.

Wystawa czynna będzie od 1 lipca do 4 sierpnia 2023 r. w galerii „W sam raz” (w godzinach pracy kina FORUM). Finisaż wystawy odbędzie się 4 sierpnia 2023 r. o godz. 18.00 w galerii „W sam raz” i będzie świetną okazją do spotkania z autorem prac. Serdecznie zapraszamy!

Reklama