Gmina waloryzuje kaucje mieszkaniowe

fot. Gmina Bolesławiec chce polubownie rozwiązać sprawę kaucji mieszkaniowych. Mieszkańcy, w zamian za rezygnację z drogi sądowej, mogą otrzymać 30 procent kaucji, przywróconej do odpowiedniej wartości.
istotne.pl 0 pieniądze, mieszkanie, miasto

Reklama

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych aby otrzymać mieszkanie komunalne lokator musiał wpłacić sporą kaucję, często stanowiącą wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Stanowiło to zabezpieczenie na wypadek na przykład dewastacji mieszkania. Po 12 listopada 1994 kaucji już nie trzeba było wpłacać.

Dziś w wielu gminach zwracane kaucje mają wartość symboliczną, nawet 1 zł. To z powodu między innymi spadku wartości pieniądza w latach dziewięćdziesiątych i tego, że pieniądze były przetrzymywane na nieoprocentowanych kontach. Jeśli lokator chce otrzymać kwotę zwaloryzowaną – czyli przywróconą do odpowiedniej wartości – musi udać się do sądu.

Sąd dzieli na pół

Sąd przy wszelkich waloryzacjach nie może stosować automatycznie matematycznego przelicznika, gdyż jest to niedopuszczalne. Sędzia ma obowiązek wszechstronnego rozważenia okoliczności danej sprawy. Największy problem sprawia określenie wielkości zwaloryzowanej kaucji. Powszechnie przyjmuje się średnie wynagrodzenie w przeszłości i obecnie. Kwotę otrzymaną w wyniku takiego wyliczenia sądy dzielą na pół, by obie strony ponosiły jednakowe koszty spadku wartości pieniądza.

Zgodnie z prawem kaucja wpłacona przed 12 listopada 1994 roku, pomniejszona o ewentualne należności, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia wyprowadzki lub nabycia lokalu przez najemcę.

Droga na skróty

Gmina Bolesławiec jako przelicznik przyjęła średnie wynagrodzenie. Najpierw kwotę wpłaconej kaucji dzieli się przez wysokość średniego wynagrodzenia w roku, w którym wpłacano pieniądze. Potem otrzymaną liczbę mnoży się przez wartość netto – po odjęciu podatku i składek ZUS –średniego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym wypłatę zwaloryzowanej kaucji. Z tej kwoty miasto wypłaca 30 procent. Biorąc pod uwagę czas i koszty, jakie należy poświęcić na ewentualne rozpatrywanie sprawy przez sąd, propozycja gminy miejskiej dla wielu może być atrakcyjna.

Szczegółowych informacji udziela Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Dolne Młyny 23.

Reklama