Płatny parking przy ul. Gdańskiej

Płatny parking przy ul. Gdańskiej
fot. UM Bolesławiec Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu informuje, że od 22 kwietnia 2013 r. parking przy ul. Gdańskiej zostaje przekształcony na parking płatny niestrzeżony.
istotne.pl urząd miasta, cmentarz, parkowanie, mzgk bolesławiec

Od 22 kwietnia 2013 r. parking przy ul. Gdańskiej zostaje przekształcony na parking płatny niestrzeżony. Wprowadzenie opłat ma na celu zwiększenie rotacji miejsc parkingowych oraz możliwość swobodnego parkowania pojazdów osobom odwiedzającym groby zmarłych na cmentarzu komunalnym.

Opłata za parkowanie pojazdów obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 w następującej wysokości:

  • pierwsza godzina parkowania – 1,00 zł
  • druga godzina parkowania – 2,40 zł
  • trzecia godzina parkowania – 2,80 zł
  • czwarta rozpoczęta i kolejna godzina parkowania – 2,00 zł
  • przekroczenie opłaconego czasu parkowania oraz brak opłaty za parkowanie – 50,00 zł.

Opłaty nie dotyczą pojazdów:

  • służb ratowniczych będących w akcji
  • osób legitymujących się kartą parkingową dla niepełnosprawnych
  • osób, które uzyskają pisemną zgodę Zarządcy.

Zarządcą parkingu przy ul. Gdańskiej jest MZGK w Bolesławcu.

(informacja zlecona)