Prezes ZEC o zablokowaniu pakietu klimatycznego

Wiesław Ogrodnik
fot. istotne.pl Wiesław Ogrodnik mówi o racjonalnym podejściu do teorii ekologów na temat globalnego ocieplenia i zachęca do podpisywania deklaracji poparcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej na rzecz zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego.
istotne.pl 0 klimat, zec bolesławiec

Reklama

Jednym z zagrożeń dla prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej jest ryzyko związane z konsekwencjami wynikającymi z pakietu energetyczno-klimatycznego przyjętego w 2008 r. Jest to scenariusz polityki energetycznej Unii Europejskiej. W pakiecie 3x20 określone zostały podstawowe cele, które kraje UE powinny spełnić do 2020 roku: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%, podniesienie poziomu udziału energii odnawialnej o 20%, oszczędność w zużyciu energii o 20%.

Szczególnie niebezpiecznym dla Spółki i dla jej Odbiorców jest punkt dotyczący redukcji gazów cieplarnianych.

Stop dla pakietu

Z opracowań wykonanych przez ekspertów wynika, że na skutek wdrożenia pakietu klimatyczno-energetycznego może dojść do skokowego wzrostu cen prądu i ciepła. Polska gospodarka może stracić też kilkaset tysięcy miejsc pracy, głównie w tzw. branżach energochłonnych, ponieważ branże te przeniosą swoją produkcję do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie pakiet ten nie obowiązuje.

Jak podała Agencja Reuters w lipcu 2012 roku, powołując się na najnowszy raport opracowany przez Komisję Europejska, emisja CO2 na świecie wzrosła w 2011 roku w stosunku do roku poprzedniego o 3 proc. i osiągnęła poziom 34 mld ton. Według raportu, w 2011 roku wzrost emisji dwutlenku węgla w Chinach zwiększył się o mld ton (+9 proc.), osiągając poziom 9,7 mld ton. Państwo Środka wyprzedziło pod względem emisji CO2 Stany Zjednoczone i odpowiada obecnie za 29 proc. światowej emisji dwutlenku węgla. Udział Amerykanów w globalnej emisji wynosi 16 proc., Unia Europejska emituje 11 proc. CO2, Indie – 6 proc., Rosja – 5 proc., a Japonia – 4 proc.

Powyżej przytoczony raport potwierdza jedynie to, że walka Unii Europejskiej o ograniczenie emisji CO2 jest walką z wiatrakami. Eksperymenty i fanaberie polityków unijnych należy jak najszybciej zakończyć. Inaczej Polska dozna nieodwracalnych szkód ekonomicznych, a każdy mieszkaniec naszego kraju będzie musiał z własnej kieszeni zapłacić za pomysły szalonych eksperymentatorów, bo zdrożeje energia elektryczna i ogrzewanie mieszkania.

Wpływ wzrastającej emisji dwutlenku węgla na ocieplenie klimatu – fakty czy mity?

Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w swoim stanowisku stwierdza, że badania geologiczne dowodzą niezbicie, że stała zmienność jest podstawową cechą klimatu Ziemi w całej jej historii, a zmiany zachodzą w nakładających się cyklach o różnej długości – od kilkuset tysięcy do kilkunastu lat.

Od dwunastu tysięcy lat Ziemia znajduje się w kolejnej fazie cyklicznego ocieplenia i jest w pobliżu jego maksymalnego natężenia. Okresowy wzrost ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, niekiedy nawet do wartości kilkakrotnie większej w porównaniu ze stanem obecnym, towarzyszył dawniejszym ociepleniom, również przed pojawieniem się człowieka na Ziemi.

Błędne też mogą być decyzje polityków podejmowane w oparciu o niekompletny zespół danych. W takich warunkach łatwo o – przystrojony poprawnością polityczną – lobbing sprzedawców tzw. ekologicznych technologii energetycznych bądź składowania CO2 w złożach już wyeksploatowanych.

Zmarły w 2011 roku prof. n. med. Zbigniew Jaworowski, lekarz, radiolog i taternik, był sceptykiem w kwestii wpływu działalności człowieka na globalne ocieplenie na kuli ziemskiej. W jednym z wielu artykułów poświęconych wpływowi człowieka na klimat, pisał:„Moim zdaniem, człowiek na klimat wpływa w znikomym stopniu, jeżeli w ogóle.

Najważniejszym gazem cieplarnianym, o którym prasa nie pisze na ogół wcale, nie jest dwutlenek węgla, który wypuszczamy spalając węgiel, spalając ropę, spalając gaz, a także z innych źródeł ludzkich – tylko woda, zwyczajna para wodna, ona daje około 97% całego efektu cieplarnianego. Ten efekt cieplarniany jest błogosławieństwem, tak samo jak CO2 jest błogosławieństwem. CO2 – dwutlenek węgla jest gazem życia”.

„Globalne ocieplenie to napędzany przez biliony dolarów przekręt, który skorumpował wielu naukowców” – napisał profesor Harold Lewis w liście do prezesa American Physical Society (APS), w którym uczony rezygnuje z członkostwa w tej organizacji. „To największe i najbardziej udane, pseudonaukowe oszustwo, jakie widziałem w swoim długim życiu fizyka. Moja wcześniejsza duma z przynależności do APS przez wszystkie lata zamieniła się we wstyd” – kontynuuje prof. Lewis. APS to druga, po Deutsche Physikalische Gesellschaft, największa organizacja zrzeszająca fizyków na świecie.

„Nie zostało naukowo udowodnione, że globalne ocieplenie klimatu jest wynikiem działalności człowieka. W tym świetle podejmowanie zamierzeń w celu zmniejszenia emisji CO2 w skali światowej nie znajduje uzasadnienia i może przyczynić się do zahamowania rozwoju cywilizacyjnego”.

Europejska Inicjatywa Obywatelska

We wrześniu 2012 roku ruszyła akcja zbierania podpisów za zawieszeniem niekorzystnego dla Polski pakietu energetyczno-klimatycznego. Celem inicjatywy jest zebranie w ciągu roku minimum miliona podpisów w minimum siedmiu krajach UE, aby rozpocząć przed Komisją Europejską procedurę zawieszenia szkodliwego dla naszej gospodarki, oraz innych gospodarek europejskich, pakietu energetyczno-klimatycznego. W inicjatywie uczestniczą przedstawiciele z 7 krajów Unii Europejskiej: Austrii, Czech, Danii Grecji, Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii.

Polska ma prawo do bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, które stopniowo, w latach 2013-2026, będą redukowane. Brakujące uprawnienia zakłady przemysłowe będą musiały kupić na specjalnych aukcjach lub na giełdzie. Zakup brakujących uprawnień do emisji CO2 spowoduje drastyczny wzrost kosztów produkcji – za fanaberie Unii Europejskiej zapłaci w konsekwencji jej obywatel, przy czym obywatel polski najwięcej, ponieważ nasza energetyka oparta jest przede wszystkim na węglu. Od 2027 roku wszystkie polskie ciepłownie i wszystkie polskie elektrownie będą musiały kupować całość uprawnień do emisji, ponieważ bezpłatnych uprawnień już nie będzie. Spowoduje to drastyczny wzrost cen energii elektrycznej i ciepła, który szacuje się na 60-80%. Stop głupocie, stop.

Nie zwlekaj. Działasz w swoim najlepiej pojętym interesie. Złóż swój podpis popierający inicjatywę. Uratuj swoje finanse. Podpisane deklaracje można przesłać do NSZZ „S” w Katowicach, do „S” w Bolesławcu lub dostarczyć do ZEC w Bolesławcu.

Pobierz wzór deklaracji poparcia zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego UE

(informacja zlecona: ZEC)

Zobacz także

EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA "ZAWIESZENIE PAKIETU KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ"

Reklama