materiał promocyjny

ZEC Bolesławiec: gwarantuje dostawy ciepła dla mieszkańców

Budynek ZEC Bolesławiec
fot. ZEC Bolesławiec Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu produkuje i przesyła ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji dla ok. 36% mieszkańców Bolesławca oraz dla przemysłu i odbiorców z sektora publicznego. Łączna długość eksploatowanych sieci ciepłowniczych wynosi ponad 37 km, z czego 85% sieci jest wykonana w technologii preizolowanej, co zdecydowanie podnosi bezawaryjność dostaw ciepła dla mieszkańców.
istotne.pl 86 zakład, ciepło, energia, zec bolesławiec

Reklama

Usługi są świadczone na podstawie posiadanych koncesji na wytwarzanie ciepła, jego przesyłanie oraz dystrybucję. W roku obecnym podłączono do sieci ciepłowniczej nowo wybudowany obiekt Policji, budynek z 70 mieszkaniami, natomiast w 2023 roku planowane są do realizacji: podłączenie sieci ciepłowniczej do obiektu handlowego, z funkcją m.in. budowlaną i ogrodniczą oraz do kolejnych mieszkań. Koszt realizacji zadań inwestycyjnych to kwota ok. 1 mln zł.

ZEC gwarantuje dostawę ciepła dla mieszkańców. W tym roku podpisana została wieloletnia umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. na dostawę dobrego i sprawdzonego, o wysokiej kaloryczności polskiego węgla (miału węglowego). Cena zakupu węgla w trakcie 2022 r. wzrosła o ok. 100%, jednakże nadal jest to cena atrakcyjna na rynku i zdecydowanie niższa od ceny na giełdzie paliw lub u innych dostawców.

To działanie miało wpływ na uzyskanie jednej z najniższych cen ciepła w regionie, która jest poniżej ceny ciepła z rekompensatą, ustalonej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, tj. poniżej 103,82 zł/GJ netto. Produkcja ciepła z węgla należy dzisiaj do najstabilniejszych i ekonomicznych źródeł produkcji ciepła systemowego.

ZEC produkując ciepło przestrzega surowych, unijnych norm ochrony środowiska. Odprowadzanie spalin odbywa się w sposób zintegrowany i kontrolowany, za pomocą dwustopniowego układu odpylania, składającego się z multicyklonów oraz baterii cyklonów NG-1 nowej generacji. Takich norm nie spełniają rozproszone źródła ciepła niskiej emisji, np.: indywidualne piece czy kotłownie, w których spalane są paliwa niskiej jakości, często też śmieci.

Z powodu zmiany czynników kosztowych w 2023 r. m.in. wzrost ceny zakupu i transportu węgla o ok. 40%, przewidywany jest na początku roku wzrost ceny ciepła o 6%, jednakże mieszkańcy zapłacą za ciepło maksymalnie 1% więcej. Jest to spowodowane wejściem w życie 2 września 2022 r. ustawy sejmowej o zapewnieniu wsparcia dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej.

Na podstawie ustawy ZEC wystąpił do swoich odbiorców ciepła (m.in. do Spółdzielni Mieszkaniowej. Wspólnot Mieszkaniowych, Placówek Oświatach, Społecznych i innych) o złożenie stosownych oświadczeń. Wspólne działanie spowoduje wzrost ceny ciepła tylko o 1% z terminem obowiązywania do końca kwietnia 2023 r., natomiast o rekompensatę różnicy ZEC zwróci się do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Korzystanie z ciepła systemowego ZEC ma wiele zalet. W swoim mieszkaniu zyskujesz dodatkową powierzchnię, którą przy innym systemie grzewczym zajmuje piec kaflowy lub kocioł gazowy. Bardzo ważnym elementem są kwestie bezpieczeństwa i zdrowia.

Podłączenie mieszkania do sieci miejskiej zdecydowanie zwiększa również komfort życia, nie ma konieczności sprawdzania drożności przewodów dymowych, wykonywania przeglądów technicznych kotła gazowego (którego nie ma) i szczelności instalacji gazowej doprowadzającego paliwo do kotła.

W celu zdywersyfikowania źródeł produkcji ciepła ZEC wystąpił z Wnioskiem do Polskiej Spółki Gazownictwa w celu określenia możliwości dostarczenia wymagalnej ilości gazu dla potrzeb produkcji ciepła z kogeneracji oraz do Państwowego Instytutu Geologicznego z Wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej występowania w Bolesławcu wód geotermalnych, z możliwością ich wykorzystania dla potrzeb grzewczych. Z otrzymanej opinii wynika, że potencjał geotermalny w okolicach Bolesławca ocenia się jako umiarkowanie pozytywny, jednak podjęcie konkretnych inicjatyw inwestycyjnych uzależnia się od uprzedniego wykonania badań specjalistycznych w planowanym miejscu posadowienia inwestycji.

Zalety ciepła miejskiego i ciepłej wody użytkowej

  • Bezpieczeństwo użytkowania – nośnikiem ciepła w systemach grzewczych jest woda. Zaawansowanie technologiczne urządzeń automatycznej regulacji i sterowania dostosowuje jej temperaturę i przepływ do potrzeb, utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie. Nie ma zagrożenia wybuchu, pożaru, zatrucia lub porażenia. Jak to jest istotne, niech świadczą tragiczne wypadki zatruć tlenkiem węgla (czadem) ze względu na np. niesprawne piece kaflowe, piecyki gazowe czy przewody dymowe.
  • Zdrowie – głównym atutem zdrowotnym korzystania z ciepła systemowego jest uniknięcie wdychania szkodliwych substancji wytwarzanych w indywidualnych piecach węglowych. Szacuje się, że rocznie umiera w Polsce około 43 tysięcy osób (dane za 2019 rok) z powodu złej jakości powietrza, której główną przyczyną jest niska emisja (usytuowanie wylotu spalin z komina poniżej 40 m nad poziomem gruntu).
  • Komfort życia – ciepło z ZEC to bezobsługowy system grzewczy. Nie musisz troszczyć się o przeglądy urządzeń ani o zakup opału (jak w przypadku piecyków gazowych czy pieców na węgiel). Zapewnia stałe poczucie wygody i komfortu cieplnego, niezależnie od pogody
    za oknem. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz i ciepłą wodę w kranie przez cały rok.
  • Ekologia – ZEC produkując ciepło przestrzega surowych norm ochrony środowiska, inaczej niż emitujące zanieczyszczenia indywidualne piece. To bardziej ekologiczne niż „kopcące” kominy na dachach domów.

Ciesz się komfortem, który daje bezpieczne ciepło z sieci miejskiej!!!

Ogrzej się naszym ciepłem, to takie wygodne!!!

Zgłoś się do swojego Zarządcy!!! Zgłoś się do ZEC!!!

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. K.I. Gałczyńskiego 51, 59-700 Bolesławiec

www.zec.boleslawiec.pl, e-mail: [email protected], tel. 75 732 08 43

ZEC BolesławiecZEC Bolesławiecfot. ZEC Bolesławiec

Reklama