materiał promocyjny

ZEC Bolesławiec rozpoczął sezon grzewczy 2023/2024. Cena za ciepło na porównywalnym poziomie

Budynek ZEC Bolesławiec
fot. ZEC Bolesławiec Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu rozpoczyna kolejny sezon grzewczy, który z uwagi na panującą pogodę znacznie się opóźnił.
istotne.pl 86 jarosław kowalski, zec bolesławiec

Reklama

Jak co roku, sezon grzewczy rozpoczyna się na wniosek odbiorców: Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych, firm i innych.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego zostało poprzedzone wykonaniem niezbędnych prac konserwacyjno-remontowych źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej. W celu uniknięcia ewentualnych awarii dokonano powolnego wygrzewania sieci, w celu szybkiego włączenia jej do ruchu.

Prezes ZEC sp. z o.o. w Bolesławcu Jarosław Kowalski

– ZEC corocznie występuję do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem taryfowym.  Taryfa obowiązująca w 2023r., zgodnie z Informacją Prezesa URE nr 9/2023 r. z dn. 22.02.2023r. należała do jednych z najniższych w regionie. Obecnie Spółka czeka na ogłoszenie nowej taryfy. Spółce udało się wynegocjować znaczną obniżkę cen zakupu miału węglowego z Polskiej Grupy Górniczej. W przyszłym roku cena zakupu będzie nawet o 50% niższa. Obecnie ZEC jest na etapie podpisywania stosownych dokumentów. To pozwoli, pomimo utrzymującej się wysokiej inflacji, wzrostu kosztów materiałów, usług remontowych i innych czynników kosztowych, do utrzymania ceny za ciepło na poziomie porównywalnym do poprzedniego sezonu grzewczego” – mówi Prezes ZEC Jarosław Kowalski.

Na niską cenę ciepła ma też wpływ ,,mądra” polityka zarządzania Spółką. Bardzo wysokie kompetencje pracowników ZEC pozwoliły na wykonanie wielu prac remontowych i modernizacyjnych we własnym zakresie m.in: prace konserwacyjne i remonty rusztów kotła, odżużlaczy i innych. ZEC wdrożył również rozwiązania udoskonalające pracę urządzeń mających wpływ na proces produkcji ciepła i odprowadzenia spalin.

– Wykonane przez naszych pracowników prace pozwoliły na uzyskanie w Spółce znacznych oszczędności, liczonych w setkach tysięcy złotych, co m.in. pozwoliło Spółce osiągnąć wynik dodatni na prowadzonej działalności i utrzymaniu niskiej ceny za ciepło – mówi Prezes Jarosław Kowalski.

ZEC Bolesławiec produkując ciepło przestrzega surowych, unijnych norm ochrony środowiska. Odprowadzanie spalin odbywa się w sposób zintegrowany i kontrolowany za pomocą dwustopniowego układu odpylania. Takich wyostrzonych norm natomiast nie spełniają rozproszone źródła ciepła niskiej emisji, tj.: indywidualne piece domowe czy kotłownie, które nie posiadają żadnych zabezpieczeń odprowadzania spalin do powietrza i w których bardzo często spalane są paliwa niskiej jakości czy też śmieci. Jest to jedno z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza.

Należy dodać, że oferowane przez ZEC ciepło systemowe jest obecnie jednym z najtańszych, najbezpieczniejszych i najbardziej wygodnych form ogrzewania.

Biorąc pod uwagę dyrektywy unijne i dążenie UE do neutralności klimatycznej ZEC Bolesławiec przygotowuje się do procesu transformacji i przejścia w przyszłości na inne źródła ciepła.

ZEC Bolesławiec zaprasza kolejne Wspólnoty Mieszkaniowe, znajdujące się w pobliżu magistrali ciepłowniczej znajdującej się w zabudowie staromiejskiej  (m.in. ulice Rynek, B. Prusa)   do podłączenia swoich budynków mieszkalnych do ciepła systemowego.

Kontakt

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Ul. Gałczyńskiego 51

59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 08 43      

www.zec.boleslawiec.pl

ZEC BolesławiecZEC Bolesławiecfot. ZEC Bolesławiec

Reklama