II LO: szkoła sukcesu

II LO: szkoła sukcesu
fot. Krzysztof Gwizdała Metoda EWD pokazuje, że uczniowie bolesławieckiego II LO uzyskują znakomite wyniki – zarówno z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, jak i z humanistycznych.
istotne.pl edukacja, 2lo bolesławiec

– EWD, czyli edukacyjna wartość dodana, to ogólnopolski projekt, który ma przedstawić wiarygodne wyniki przyrostu wiedzy uczniów – mówi Edyta Gawlik-Lippik, nauczycielka matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Bolesławcu. – To bardzo miarodajny wskaźnik. Do tej pory tego typu zestawienia uwzględniały jedynie wyniki egzaminów maturalnych.

Jak jednak możemy przeczytać na stronie www.ewd.edu.pl, „wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, przede wszystkim od uprzednich osiągnięć uczniów. [...] Końcowe wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach wysoce zawodnymi wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza. Znacznie lepszym wskaźnikiem efektywności nauczania są miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznaczać metoda edukacyjnej wartości dodanej”.

Co więcej, wartość dodatnia EWD „wskazuje na ponadprzeciętną w skali kraju efektywność nauczania”. Tę efektywność II LO widać szczególnie wyraźnie w przypadku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia i geografia) oraz samej matematyki.

fot. http://www.ewd.edu.pl/
fot. http://www.ewd.edu.pl/

EWD szkoły na wykresie przedstawia się za pomocą elipsy. Im więcej wyników egzaminacyjnych uwzględniono w obliczeniach, tym mniejsza elipsa (a co za tym idzie – im mniejsza elipsa, tym dane zaprezentowane na wykresie są bardziej wiarygodne).

Wskaźnik EWD bolesławieckiego II LO – zarówno w przypadku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, jak i samej matematyki – znajduje się w prawej górnej ćwiartce, co oznacza, że wspomniana placówka to „szkoła o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności”.

We wtorek, 19 marca, w placówce gościła Urszula Tkaczyk-Ciotkowska, konsultantka legnickiego Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. – Macie państwo piękne wyniki z matematyki i z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – powiedziała w czasie spotkania z nauczycielami i dyrekcją II LO. – W tym bloku przedmiotów jesteście państwo szkołą sukcesu.

Urszula Tkaczyk-Ciotkowska i Mirosław SakowskiUrszula Tkaczyk-Ciotkowska i Mirosław Sakowskifot. GA
fot. GA

– Nie znaczy to jednak, że szkoła osiąga znakomite wyniki jedynie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – mówi Mirosław Sakowski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego. – Efektywność nauczania widać również w przypadku przedmiotów humanistycznych (język polski, historia i WOS) i języka polskiego.

fot. http://www.ewd.edu.pl/
fot. http://www.ewd.edu.pl/

(informacja: www.ewd.edu.pl/II LO/ii)