Gala Stypendiów Wójta Gminy Bolesławiec

wojht-stypendia
fot. K. wieczorek Gmina Bolesławiec od lat wspiera i nagradza zdolną młodzież. W tym roku już po raz XI gratulowano uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół gminnych i miejskich. Stypendia otrzymało 88 uczniów.
istotne.pl 0 stypendium, samorząd

Reklama

25 czerwca w Domu Ludowym w Żeliszowie Wójt Gminy Bolesławiec – Andrzej Dutkowski spotkał się z uczniami, którzy w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali najlepsze wyniki w nauce oraz zdobyli najwyższe laury w konkursach i olimpiadach oraz tymi uczniami klas szóstych i trzecich gimnazjalnych, którzy uzyskali co najmniej 95 lub 90% punktów, możliwych do uzyskania na sprawdzianach i egzaminach, zorganizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu.

– Ta chwila jest zawsze wyjątkowa – powiedział Wójt Gminy Bolesławiec, Andrzej Dutkowski. – Wyniki, jakie uzyskali dzieci i młodzież, zamieszkujący teren gminy Bolesławiec pokazują, iż środki, jakie przeznaczamy każdego roku na oświatę pozwalają rozwijać się naszym uczniom.

Wszyscy nagrodzeni podzieleni zostali na 5 grup. Na początku nagrody, dyplomy i listy gratulacyjne trafiły do uczniów ze szkół podstawowych, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów co najmniej 5,2 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania. W tym gronie znalazły się 42 osoby, a nagrody wręczyli Wójt Gminy Bolesławiec oraz Przewodniczący Rady Gminy Bolesławiec – Bogusław Uziej.

Później nagrody trafiły do uczniów gimnazjum, którzy uzyskali średnią co najmniej 5,1 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, a było to 21 uczniów. Gratulacje składali Wójt Gminy Bolesławiec oraz Sekretarz Gminy Bolesławiec – Iwona Przybylska.

Wyróżniono także młodzież, nagradzaną w konkursach przedmiotowych i artystycznych, ale także uzyskującą wysoką punktację na sprawdzianie i egzaminie. Stypendia wręczył im Andrzej Dutkowski oraz Józef Hunek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bolesławiec.

W przedostatniej grupie nagrodzonych znalazło się 9 uczniów, którzy uzyskali bardzo wysoką średnią a także byli laureatami konkursów przedmiotowych lub uzyskali na sprawdzianie i egzaminie bardzo wysoką punktację (905 w gimnazjum lub 95% w szkole podstawowej). Stypendia, nagrody książkowe i listy gratulacyjne przekazali zdolnej młodzieży i ich rodzicom Wójt Gminy oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – Henryk Borucki.

Ostatnimi stypendystami zostali ci, którzy w roku szkolnym 2013/2014 byli najzdolniejsi. Aleksandra Kaźmierczak, Weronika KaźmierczakKamil Biegała nie tylko uzyskali wysokie wyniki w nauce i zdobyli laury w konkursach przedmiotowych, ale dodatkowo osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie lub sprawdzianie. Najzdolniejszym gratulował Wójt Gminy – Andrzej Dutkowski oraz Zastępca Wójta – Roman Jaworski.

Gala była również okazją do złożenia podziękowań dyrektorom szkół gminnych oraz miejskich.

– Bez zaangażowania dyrektorów i nauczycieli oraz rodziców uczniom nie udałoby się uzyskać takich wyników i sukcesów – dodał Wójt Gminy. – Dlatego z tego miejsca pragniemy podziękować także wam. Mamy nadzieję, że nie ustaniecie w swych działaniach.

Podczas gali z krótkim programem artystycznym zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Żeliszowie. Świetny występ dał także uczeń Szkoły Podstawowej w Kruszynie, nagrodzony niedawno na Dolnośląskiej Gali Talentów – Szymon Chlastawa. Natomiast wokalne umiejętności zaprezentowali Emilia Turaczyk, Kacper Karasińskioraz uczennice Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu pod kierownictwem Justyny Rapy.

Reklama