Monitoring rozbudowany, jeszcze bezpieczniej w Bolesławcu

strazniczka-monitoring
fot. Gerard Augustyn 31 kamer przez całą dobę monitoruje nasze miasto. Co więcej, strażnicy miejscy dysponują również mobilnym punktem monitoringu.
istotne.pl 0 projekt, kamera, piotr roman, monitoring, sm bolesławiec

Reklama

W Bolesławcu został oddany do użytku nowy system miejskiego monitoringu wizyjnego. Inwestycja kosztowała 1,4 mln zł, miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 69,99% tej sumy, czyli około 1 mln zł. 17 kwietnia w siedzibie Straży Miejskiej nastąpiło podpisanie protokołu odbiorczego.

W uroczystości uczestniczyli m.in. prezydent Bolesławca Piotr Roman, sekretarz Jerzy Zieliński, przewodniczący Rady Miasta Józef Pokładek, szef klubu radnych Forum Jarosław Kowalski, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Andrzej Kuriata, naczelniczka Wydziału Spraw Obywatelskich Krystyna Hodowana, przedstawiciel gliwickiej firmy Specialised Projects Polska Przemysław Pierzchała i komendant Straży Miejskiej w Bolesławcu Emil Zając.

fot. gerard
fot. gerard

W ramach inwestycji zmodernizowano 16 istniejących punktów kamerowych, a także rozbudowano system, tworząc dodatkowych 15 nowych punktów (w sumie jest ich 31). Co więcej, zakupiono mobilny punktu monitoringu – pojazd z zamontowaną kamerą, który będzie mógł zostać wysłany w dowolne miejsce miasta. Rozwiązanie to umożliwi zapewnienie bezpieczeństwa m.in. przy organizacji wszelkich imprez masowych, cyklicznie odbywających się w Bolesławcu.

Prace objęły też modernizację Głównego Centrum Monitorowania w budynku Straży Miejskiej przy ul. Mikołaja Brody 14 w Bolesławcu, w tym stworzenie centrum zarządzania i archiwizacji obrazu. Istotnym elementem systemu była także budowa nowoczesnej radiowej sieci transmisji danych. Nowe kamery objęły swoim zasięgiem znaczną część miasta, m.in. ul. Bankową, Bielską, Krzyż Milenijny, Dolne Młyny, Gdańską, skrzyżowanie ulic Jeleniogórskiej/Podgórnej/Garncarskiej. Obraz przekazywany jest wyłącznie z przestrzeni publicznych. Lokalizacja kamer była ściśle uzgodniona z policją, radnymi i strażnikami miejskimi.

– Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem samorządów, a ten system to bardzo dobre narzędzie, aby mieszkańcom Bolesławca to bezpieczeństwo zapewnić – podkreśla Przemysław Pierzchała. – Teraz jeszcze skuteczniej będziemy dbać o to, żeby w naszym mieście nie naruszano przepisów prawa, porządku publicznego – mówi komendant Emil Zając. – A jeśli to się zdarzy, będziemy skuteczniej reagować.

– Należy pamiętać o prewencyjnej roli monitoringu – kontynuuje Emil Zając. – W miejscach, gdzie pojawiły się pierwsze kamery, radykalnie spadła liczba czynów zabronionych. Różnica między tamtym systemem a tym obecnym jest taka jak między płytą analogową a kompaktową. Możliwości pracy z obrazem są nieporównywalnie lepsze. Wcześniej mogliśmy tylko oglądać to, co się nagrało, teraz możemy ten obraz powiększać, przybliżać, wykorzystywać go w sposób analityczny.

fot. gerard
fot. gerard
fot. gerard
fot. gerard

– System monitoringu, który wprowadziliśmy w 2003 r., należał do najnowocześniejszych w Polsce, ale się zużył – stwierdza prezydent Piotr Roman. I wyjaśnia, że wpływ na rozbudowę monitoringu w naszym mieście miała... wizyta we francuskim Nogent sur Marne (bolesławianie rokrocznie – na zaproszenie mera miasta – uczestniczą w imprezie Nogent Baltard, czyli biegu na 10 km). Tam prezydent i komendant mieli możliwość zwiedzenia nowego centrum monitoringu straży miejskiej. – Zmianę, jaka się w Bolesławcu pod tym względem dokonała, można porównać do przejścia z epoki radia w erę telewizji – dodaje Piotr Roman.

fot. gerard
fot. gerard

Projekt dofinansowany został przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr RPDS.06.05.00-02-025/12 pn. Monitoring rejonów turystycznych Miasta Bolesławiec, Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)”, Działanie nr 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”.

Wykonawcą była firma: Specialised Projects Polska sp. z o.o. z Gliwic.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)

Reklama