Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym

Pieniądze
fot. sxc.hu Gmina Miejska wspólnie z partnerem kończy realizację projektu pn. „Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym”, realizowanego w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Polska-Saksonia 2012-2014.
istotne.pl 0 projekt, przedsiębiorczość, urząd miasta, współpraca

Reklama

Projekt miał na celu powiększenie świadomości wśród mieszkańców niemieckiej części transgranicznego obszaru o możliwościach inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości w polskim obszarze przygranicznym.

Realizacja działań projektowych ma pozytywnie wpłynąć na poprawę spójności gospodarczej i komunikacyjnej obszaru, co ułatwić ma docelowo niwelowanie różnic w rozwoju gospodarczym polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego. Zmniejszanie dysproporcji rozwojowych (gospodarczych i pośrednio społecznych) pozwoli uniknąć marginalizacji tego obszaru oraz skutecznie promować jego walory gospodarcze poza obszarem przygranicznym.

W ramach realizacji projektu wykonana została trójjęzyczna (polsko-niemiecko-angielska) witryna internetowa: www.investbol.pl, promująca projekt oraz prezentująca tereny inwestycyjne będące w ofercie inwestycyjnej Gminy Miejskiej Bolesławiec. Innym produktem projektu spełniającym taką samą funkcję jest wydany trójjęzyczny folder inwestycyjny dotyczący przedsiębiorczości i oferty inwestycyjnej po polskiej stronie transgranicznego obszaru oraz informacje zawarte na nośnikach multimedialnych.

Wszystkie materiały promocyjne wydane w ramach projektu mają trójjęzyczny polsko-niemiecko-angielski charakter. Partnerzy projektu mają nadzieję, że realizacja projektu doprowadzi do nawiązania ściślejszej współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorców w zakresie nowych inwestycji oraz współpracy gospodarczej.

Projekt ,,Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

fot. UM Bolesławiec

(informacja zlecona: UM Bolesławiec)

Reklama