PWiK firmą roku po raz drugi z rzędu

pwik-logo-firma-2013
fot. PWiK Bolesławieckie wodociągi otrzymały srebrny certyfikat potwierdzający najwyższą jakość produktów i usług.
istotne.pl 0 nagroda, firma, pwik bolesławiec

Reklama

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej (CBCK) wyłoniło zwycięzców na podstawie oceny wkładu w rozwój rynku branżowego oraz na podstawie uzyskanych wyróżnień. Do kluczowych czynników, weryfikujących zgłoszone podmioty, należały: rekomendacje partnerów handlowych, wyniki badań marketingowych oraz raporty inspektorów wojewódzkich.

Bolesławiecka spółka PWiK otrzymała srebrny certyfikat. To wyróżnienie, które jest wyrazem uznania środowiska branżowego oraz podpowiedzią dla klientów, komu warto zaufać, bo ich standardy działania gwarantują solidność i pewność zawieranych transakcji oraz realizowanych zleceń.

Od lewej: Mieczysław Ryż kierownik Działu Wodociągów, Magdalena Grundman z-ca kierownika oczyszczalni ścieków, Grzegorz Kozłowski dyrektor ds. technicznych, Andrzej Młocek kierownik Działu Sieci kanalizacyjnej, Krystyna Paszkiewicz kierownik Działu Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej, Krzysztof Ferlewicz kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu oraz Józef Król Prezes Zarządu PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.Od lewej: Mieczysław Ryż kierownik Działu Wodociągów, Magdalena Grundman z-ca kierownika oczyszczalni ścieków, Grzegorz Kozłowski dyrektor ds. technicznych, Andrzej Młocek kierownik Działu Sieci kanalizacyjnej, Krystyna Paszkiewicz kierownik Działu Sprzedaży i Gospodarki Wodomierzowej, Krzysztof Ferlewicz kierownik Działu Zaopatrzenia i Transportu oraz Józef Król Prezes Zarządu PWiK w Bolesławcu Sp. z o.o.fot. Grażyna Hanaf

– To druga nagroda dla PWiK, przyznana przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej – mówi prezes PWiK Józef Król. – Obie nagrody cieszą bardzo, szczególnie dlatego, że laureaci wybierani są przez firmy zewnętrzne. To gwarantuje całkowitą niezawisłość kapituł przyznających te nagrody – dodaje Król.

Inwestycje 2014

W tym roku spółka nie zwalnia tempa inwestycji. Współfinansuje z Gminą Wiejską kanalizację w Nowej Wsi i Lipianach za 1,5 mln złotych. Na osiedlu Jana Pawła II (Piastów) wykonywany jest duży zakres robót na kwotę blisko 1 mln złotych. Będzie to między innymi nowa sieć wodociągowa zasilającą pięć hydroforni. Przy ulicy Wańkowicza wymieniana jest sieć wodociągowa. Kontynuowane będzie odnawianie kanalizacji przy Gałczyńskiego.

PWiK inwestuje również w modernizację systemu monitoringu. Dzięki systemowi w spółce udało się zmniejszyć straty wody o 40%. W 2014 roku zostanie on spięty w jeden system z Lwówkiem.

Lwówek – nowy wspólnik PWiK

– Z sukcesem rozszerzyliśmy w tym roku obszar i zakres usług bolesławieckiego PWiK – mówi prezes Józef Król. – W marcu podpisaliśmy akt notarialny, na mocy którego Lwówek Śląski został wspólnikiem naszej spółki. Oznacza to, że koszty stałe rozkładają się na zwiększoną ilość dostarczanej wody. Cena wody z tego powodu może ulec obniżeniu albo pozostać niezmieniona, mimo corocznej inflacji. Koszty stałe przedsiębiorstwa będą dzielone na gminy. Bolesławiec i Lwówek Śląski będą miały ustalone odrębne taryfy.

Nowoczesna Stacja Uzdatniania Wody w Rakowicach

Na czerwiec tego roku przewidziane jest zakończenie dużej inwestycji, jaką jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Rakowicach. To strategiczne, z racji swego położenia, ujęcie dla gminy. Rakowice są poza strefą negatywnych wpływów KGHM-u. Kiedy Kombinat rozpocznie wydobywanie rud miedzi w rejonie gminy Warta, bezpieczeństwu dostaw wody nic nie zagrozi, bo SUW Rakowice jest niezależna od planowanych poczynań Kombinatu.

– Rakowice to rzadki przypadek ujęcia lewarowego. Wydobycie wody jest tutaj proste i tanie, to również wpłynie na naszą ekonomię, co będzie miało pozytywny z punktu widzenia naszych odbiorców wpływ na poziom cen za wodę w kolejnych taryfach – mówi Józef Król.

Załoga bolesławieckich wodociągów na przedąwiątecznym spotkaniuZałoga bolesławieckich wodociągów na przedąwiątecznym spotkaniufot. Grażyna Hanaf

Spółka PWiK pozyskała na ten cel pożyczkę z WFOŚiGW, która może być w 10% umorzona, jeśli PWiK wywiąże się z zawartych w umowie zobowiązań. W Rakowicach będzie 13 czynnych studni głębinowych (o średniej głębokości 30 metrów), w tym cztery nowo wybudowane, a pięć reanimowanych. Będzie tam wymieniona cała technologia, łącznie ze zbiornikami, a także 14 potężnych zbiorników ze złożami filtracyjnymi (do uzdatniania wody). Stacja będzie bezobsługowa i w pełni zautomatyzowana. Będzie tam również nowoczesny system automatyki sterowania i monitoringu. W ramach wykorzystania nowych technik będzie pompa ciepła, ciepło z wody zostanie wykorzystane do ogrzewania obiektu i osuszania hali filtrów.

(informacja: ii)

Reklama