Jest szansa na zmianę kryteriów przyznawania stypendiów?

Pieniądze
fot. sxc.hu W myśl uchwały Rady Miasta nagrody prezydenta przyznawane są jedynie uczniom zameldowanym w Bolesławcu. Według dyrektorki Gminnego Zakładu Obsługi Szkół, aby sytuacja mogła ulec zmianie, potrzebne jest porozumienie między gminami miejską i wiejską.
istotne.pl 0 prezydent, urząd miasta, zawody, stypendium, urząd, krzysztof kozicki, samorząd

Reklama

O sprawie Krzysztofa Kozickiego pisaliśmy we wrześniu. Chłopiec, jedyny spośród bolesławieckich uczniów finalista wojewódzkiego konkursu „zDolny Ślązaczek”, nie otrzymał stypendium od prezydenta. Pieniędzy nie dostał tylko dlatego, że mieszka w Kruszynie. W myśl uchwały Rady Miasta nagrody prezydenta przyznawane są jedynie uczniom zameldowanym w Bolesławcu. Chłopiec nie dostał również pieniędzy od wójta Gminy Wiejskiej Bolesławiec – w opracowanym przez Gminę Wiejską regulaminie stypendialnym nie ma bowiem mowy o dzieciach z gminy, które uczęszczają do miejskich szkół podstawowych.

Jak zaznacza Helena Szymula, dyrektorka Gminnego Zakładu Obsługi Szkół, kwestia kontrowersyjnych kryteriów przyznawania stypendiów nie dotyczy tylko Krzysztofa Kozickiego, ale także kilkorga uczniów miejskich gimnazjów. „Myślę, że obie strony powinny podjąć jakieś kroki. Na pewno potrzebne są rozmowy” podkreśla Helena Szymula. Jej zdaniem jednak, problem da się rozwiązać, jeśli będzie ku temu wola władz miasta i gminy.

Aby do tego doszło, potrzebne jest oczywiście porozumienie obu stron. Kwestię należy poddać pod rozwagę radnym Rady Miasta i Rady Gminy. Być może na którejś z kolejnych sesji obu rad zapadną jakieś decyzje w tej sprawie.

(informacja ii)

Reklama