465 tys. zł na bezdomne zwierzęta, także te po wypadku. Rada podjęła ważną uchwałę

465 tys. zł na bezdomne zwierzęta, także te po wypadku. Rada podjęła ważną uchwałę
fot. czytelniczka Rada Miasta Bolesławiec przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2022 r.
istotne.pl 183 zwierzęta, um bolesławiec

Reklama

Jak wyjaśniają magistraccy urzędnicy:

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt, w szczególności do psów i kotów (w tym wolno żyjących) oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Bolesławca. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt, na rzecz miasta Bolesławca – realizuje Schronisko Związku Gmin „KWISA” dla Bezdomnych Małych Zwierząt, Przylasek 18, 59-816 Platerówka.

Kto zajmie się bezdomnymi kotami?

Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Bolesławca powierzane jest stowarzyszeniom, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W 2022 r. realizacją zadania publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” zajmować się będzie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

  • dokarmianie,
  • ograniczanie populacji poprzez sterylizację i kastrację,
  • w razie potrzeby leczenie,
  • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej.

Kto zapewniać będzie całodobową opiekę weterynaryjną?

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje miasto Bolesławiec. W 2022 r. opiekę w przypadku zdarzeń drogowych zapewnia lecznica: Przychodnia Weterynaryjna „ALWET” Monika Janiec, ul. Młyńska 36, Nowogrodziec.

Ile pieniędzy zaplanowano na ten cel?

465 000 złotych, w tym:

  1. poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec – kwota 50 000 zł;
  2. opieka lekarsko-weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami (w szczególności zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt), zapewnienie opieki dzikim zwierzętom oraz inne związane ze zwierzętami (w tym: zakup usług) – 145 000 zł;
  3. wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie, gmina Platerówka – 270 000 zł.

Reklama