Nowy most nad rzeką Bóbr w Bolesławcu coraz bliżej! Kiedy ruszą prace?

Most przy Zgorzeleckiej
fot. UM Bolesławiec Realizacja zadania planowana jest na lata 2023–2025.
istotne.pl 183 most, gddkia

Reklama

Magistrat:

Wojewoda Dolnośląski poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) wraz z budową (rozbiórką i budową) mostu drogowego nad rzeką Bóbr w mieście Bolesławiec.

I dodaje:

Postępowanie administracyjne wszczęte zostało na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – inwestora projektu „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim”.

Co zostanie zrobione?

Inwestycja polegać będzie na przebudowie obecnej oraz budowie drugiej nitki mostu. Dzięki temu w miejscu jednojezdniowej drogi z mostem powstanie trasa dwujezdniowa, z dwoma równoległymi mostami przez rzekę Bóbr (każdy pod jedną jezdnię).

Na obu znajdą się po dwa pasy ruchu, chodnik i ścieżka rowerowa. Na końcach obiektów przewidziano tzw. ronda.

Ponadto zatoki autobusowe przeniesione zostaną poza strefę głównych potoków ruchów (budowa peronów autobusowych), wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogi, usunięte zostaną kolizje z siecią telekomunikacyjną, elektroenergetyczną, wodociągową i gazową.

Kiedy ruszą prace i kiedy się zakończą?

Zgodnie z planami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023–2025.

Reklama