MON namawia do dobrowolnej służby wojskowej. Kusi zarobkami!

Żołnierz z karabinem
fot. por Agata Zawal, szer. Kamil Oślizło Resort: – 21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.
istotne.pl 183 wojsko, mon

Reklama

Gdzie się zgłosić?

Zgłoszenia do służby będzie można składać 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju (32 pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi oraz 70 punktów rekrutacyjnych) oraz online – via wojsko-polskie.pl.

Wojskowe pikniki startują o godzinie 11.00 i potrwają do godz. 18.00. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. To nie wszystko. Na miejscu można będzie także porozmawiać z fachowcami i wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego).

Co trzeba dołączyć do wniosku, aby starać się o przyjęcie do służby?

 • kopię dokumentu tożsamości;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

MON: – Zapraszamy do wspólnej zabawy na piknikach. Zaplanowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Będą prezentacje sprzętu wojskowego, w tym m.in. czołgów Leopard, transporterów Rosomak, moździerzy Rak i wiele, wiele innych. Czas umilą koncerty orkiestr wojskowych. Będzie można poznać wojsko i żołnierzy na licznych stoiskach promocyjnych oraz spróbować prawdziwej wojskowej grochówki.

Gdzie na Dolnym Śląsku można się zgłosić?

 • Złotoryja – Rynek,
 • Oleśnica – pl. Zwycięstwa.

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Jeżeli kandydat wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, to:

 • przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);
 • będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także:
  • prawo do urlopu wypoczynkowego,
  • możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia),
  • prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym,
  • pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
 • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
 • będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
 • będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.


Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona przełomowym dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – Ustawą o Obronie Ojczyzny. Ustawa zawiera dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz proponuje mechanizmy finansowania jego modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów). MON: – Nowy rodzaj służby będzie skutecznym mechanizmem zwiększania liczebności Wojska Polskiego oraz budowania jego rezerw.

Reklama