Opłaty za śmieci w gminie Bolesławiec ciągle budzą kontrowersje

Opłaty za śmieci w gminie Bolesławiec ciągle budzą kontrowersje
fot. Krzysztof Gwizdała O powrót do tematu poprosił nas Czytelnik.
istotne.pl 183 śmieci, gmina bolesławiec

Reklama

Zadzwonił do nas Czytelnik, mieszkaniec jednej z miejscowości w gminie Bolesławiec, oburzony na nowe opłaty za śmieci. Powiedział nam, że dowiedział się, dlaczego te stawki są tak wysokie. Według mężczyzny do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma, a ta wymyśliła sobie „ceny z kosmosu”. I dodał, że cała sprawa mocno mu „śmierdzi korupcją”.

Jarosław Babiasz, kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Bolesławiec:

Kwestie związane z opłatami za odbiór odpadów komunalnych i ich wysokością były przez nas wielokrotnie szczegółowo wyjaśniane zarówno na stronie internetowej Gminy Bolesławiec (ostatnio http://gminaboleslawiec.pl/3552/gospodarka-odpadami-dlaczego-coraz-drozej.html oraz http://gminaboleslawiec.pl/3471/zmiany-w-systemie-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-od-1-stycznia-2021-r.html), jak również na łamach naszego biuletynu „Wieści Gminne”. Drugi artykuł był nawet cytowany w Państwa portalu.

Do powyższego mogę dodać, że przetarg przeprowadzany jest w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, ogłaszany w stosownych biuletynach zamówień publicznych. Procedura jest jawna, przejrzysta, przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami i przede wszystkim kontrolowana.

I dodaje:

Dotychczasowe procedury wyłaniania wykonawcy na ww. zadanie były wielokrotnie kontrolowane i nie wykazano jakichkolwiek uchybień po stronie Urzędu Gminy Bolesławiec. Do przetargu może przystąpić każda firma posiadająca stosowne uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności, posiadająca potencjał techniczny w postaci pojazdów do odbioru odpadów komunalnych i kadry oraz zezwolenia na transport i zbieranie odpadów. Przystąpienie do przetargu jest dobrowolne, zatem nawet jeśli tylko jedna firma złoży swoją ofertę, spełni wszystkie kryteria opisane w przetargu, wówczas zamawiający nie ma podstaw do odmowy udzielenia zamówienia.

Reklama