Opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami – gdzie najdrożej, gdzie najtaniej?

Opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami – gdzie najdrożej, gdzie najtaniej?
fot. Krzysztof Gwizdała Nowy rok przywitał nas podwyżkami. Podrożały też opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów segregowanych. Gdzie jest najdrożej, a gdzie najtaniej?
istotne.pl 4 śmieci, podwyżka

Reklama

Najwięcej zapłacą mieszkańcy Gminy Bolesławiec. Nowa cena to 30 zł od osoby (za kompostowanie odpadów BIO 1 zł zniżki).

Trochę mniej przyjdzie płacić mieszkańcom Bolesławca. Tu cena wynosi 26 zł od osoby (za kompostowanie odpadów BIO 1 zł zniżki).

Gminie Gromadka nowa cena wynosi 23 zł od osoby (za kompostowanie odpadów BIO 1 zł zniżki).

Mieszkańcy Gminy Warta Bolesławiecka nie zapłacą więcej. Tam cena jest taka sama jak w 2020 roku i wynosi 22 zł od osoby (za kompostowanie odpadów BIO 3,50 zł zniżki).

Gminie Nowogrodziec nowa cena wynosi 22 zł od osoby (za kompostowanie odpadów BIO 2 zł zniżki).

Najmniej za wywóz odpadów zapłacą mieszkańcy Gminy Osiecznica. Cena to 20 zł od osoby (za kompostowanie odpadów BIO 2 zł zniżki).

Przypominamy, że powyższe ceny nie dotyczą tylko kosztu odebrania odpadów segregowanych od mieszkańca miasta/gminy. W cenę wliczone są także inne koszty szeroko rozumianego gospodarowania odpadami.

Gmina Miejska Bolesławiec:

Z pobranych opłat, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa również koszty: wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, pozbywania się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

Reklama