Opłaty za śmieci. Jak będzie w Osiecznicy

Pieniądze
fot. Krzysztof Gwizdała Mamy informację z Urzędu Gminy.
istotne.pl 183 śmieci, gmina osiecznica

Reklama

Urząd Gminy w Osiecznicy:

Na dzień dzisiejszy Gmina Osiecznica nie planuje podwyżek wysokości opłat. W 2020 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został zmieniony sposób naliczania i wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie opłata wynosi 20,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej może skorzystać z ulgi w wysokości 2,00 zł od mieszkańca za zagospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku.

I dodaje:

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej system gospodarki odpadami komunalnymi winien się bilansować. W związku z powyższym Wójt Gminy będzie monitorować zarówno przychody, jak i wydatki.

Reklama