Rusza biuro Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu

Biuro Strefy
fot. UM Bolesławiec Magistrat: – Od 31 maja rozpoczyna funkcjonowanie biuro Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu, które znajduje się w Galerii City Center przy ul. Asnyka 1, na pierwszym piętrze. Biuro będzie czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.
istotne.pl 183 parkowanie, um bolesławiec

Reklama

Magistraccy urzędnicy:

Osoby zameldowane lub zamieszkujące w Strefie Płatnego Parkowania upoważnione są do bezpłatnego parkowania w Strefie, wyłącznie w obrębie ulicy, przy której osoba jest zameldowana lub zamieszkuje, lub ulicy bezpośrednio przyległej, na podstawie identyfikatora postojowego (wydawanego na jeden pojazd). Identyfikator postojowy wydawany jest na okres 12 miesięcy.

Dla osób systematycznie parkujących (np. pracujących w Strefie Płatnego Parkowania) zameldowanych lub zamieszkujących w Bolesławcu, został przygotowany abonament okresowy Mieszkańca Miasta (wydawanego na jeden pojazd). Można go wykupić na okres od 1 miesiąca do 1 roku. Opłata za jeden miesiąc wynosi 20 zł, na okres 1 roku 200 zł. Abonament opłaca się w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

I dodają:

Dla osób okazyjnie parkujących w Strefie Płatnego Parkowania, niezameldowanych lub niezamieszkujących w Bolesławcu, przygotowano abonament okresowy dla dowolnego użytkownika drogi (wydawanego na jeden pojazd). Można go wykupić na okres od 1 miesiąca. Opłata za jeden miesiąc wynosi 240 zł oraz abonament okresowy na okaziciela, który można wykupić na okres od 1 miesiąca. Opłata za jeden miesiąc wynosi 600,00 zł.

Kto jest zwolniony z opłat?

Zwolnieni z opłat za parkowanie w Strefie są:

  • posiadacze karty parkingowej, wydawanej osobie niepełnosprawnej, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w wyznaczonym i oznakowanym odpowiednio w tym celu miejscu,
  • kierującym oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta podczas wykonywania czynności służbowych;
  • pojazdy zaopatrzenia lokali użytkowych znajdujących się przy drogach publicznych objętych Strefą Płatnego Parkowania, w czasie dostaw towarów na czas do 30 minut;
  • taksówki w ramach wyznaczonych dla nich miejsc do postoju lub w czasie oczekiwania na klienta, ale nie dłużej niż 10 minut;
  • oznakowane trwale pojazdy instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

Urząd:

Pod numerem telefonu 539 149 691 udzielane są wszelkie informacje dotyczące SPP, mail: [email protected].

Przypominamy, że opłaty pobierane będą od czwartku 1 lipca 2021 r.

Jakie są stawki?

Stawki opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, od poniedziałku do piątku, oprócz świąt:

  1. do pół godziny postoju – 1 zł,
  2. za pierwszą godzinę postoju – 3 zł,
  3. za drugą godzinę postoju – 3,60 zł,
  4. za trzecią godzinę postoju – 4,30 zł,
  5. za czwartą i kolejne godziny postoju – 3 zł.

Czas obowiązywania opłat w strefie płatnego parkowania: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–18.00.

Reklama