Przeszło 40 tys. ton odpadów trafi na Dolny Śląsk z Niemiec

Przeszło 40 tys. ton odpadów trafi na Dolny Śląsk z Niemiec
fot. gios.gov.pl Pyły gazów odlotowych zostaną przewiezione na teren Gminy Mirsk. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: odpady nie są niebezpieczne.
istotne.pl śmieci, mirsk

Zgodę na przywiezienie odpadów na teren Polski wydał Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Jak informuje serwis polsatnews.pl:

Na Dolny Śląsk trafi 40 tys. 500 ton odpadów z Niemiec. Pyły gazów odlotowych zostaną przetransportowane do wyrobiska na terenie gminy Mirsk. W Niemczech nie można składować tego typu pozostałości. Odbiorcą odpadów jest firma PRI-BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o. mająca siedzibę w Rębiszowie.

Odpady będą transportowane na zabezpieczonych naczepach samochodów ciężarowych przez trzy powiaty: zgorzelecki, lubański i lwówecki. Odpady, które trafią do Polski to tzw. pyły gazów odlotowych, które powstają przy spalaniu paliw lub w czasie innych procesów technologicznych. Pyły te zanieczyszczają powietrze. W Polsce mają zostać poddane „operacji odzysku”.

W Niemczech utylizacja tego typu odpadów jest bardzo kosztowna, dlatego firmy szukają rynków, gdzie można to robić taniej...

Poniżej zamieszczamy informację Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w tej sprawie:

Przewóz odpadów z Niemiec do Polski – komentarz do doniesień medialnych. Opublikowano: 22 wrzesień 2020

W odniesieniu do doniesień medialnych dotyczących wydania przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska decyzji na przewóz 40 tys. ton odpadów z Niemiec do Polski, informujemy:

Zezwolenia wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na przywóz odpadów do miejscowości Rębiszów w woj. dolnośląskim nie dotyczą przywozu odpadów komunalnych (tzw. „śmieci”) czy odpadów niebezpiecznych, jak sugerowane jest w przekazach medialnych.

Przywożone odpady przeznaczone są do wypełnienia nieczynnego wyrobiska poeksploatacyjnego, co jest kwalifikowane jako proces odzysku R5. Proces ten nie jest tożsamy ze składowaniem odpadów. 

W wyrobisku deponowane są odpady mineralne, niewykazujące właściwości niebezpiecznych, takie jak: zużyte rdzenie i formy odlewnicze z odlewnictwa żelaza, gleba i kamienie, mieszanki gruzu, betonu i cegieł, odpady w postaci pyłów odlotowych, minerałów.  

Firma rekultywująca wyrobisko posiada zezwolenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego na wypełnianie wyrobiska takimi rodzajami odpadów i tylko na te odpady GIOŚ może wydać decyzję na przywóz odpadów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa.

Kontrole Dolnośląskiego WIOŚ prowadzone są na bieżąco i nie wykazują naruszeń w prowadzeniu rekultywacji wyrobiska i transgranicznego przemieszczania odpadów.

Ostatnia kontrola WIOŚ, zakończona w sierpniu br. podczas której pobrano próby odpadów oraz wody z dna wyrobiska do analizy, potwierdziła zarówno zgodność rodzajów przywożonych odpadów z zezwoleniami GIOŚ jak i brak przekroczeń warunków dopuszczalnych.

Poniżej zdjęcie z faktycznego miejsca rekultywacji.

Docelowe miejsca rekultywacji odpadów w Gminie MirskDocelowe miejsca rekultywacji odpadów w Gminie Mirskfot. gios.gov.pl