materiał promocyjny

Prace remontowe w ZEC Bolesławiec

Budynek ZEC Bolesławiec
fot. ZEC Bolesławiec Sezon grzewczy 2020/2021 został już zakończony i Spółka ZEC przystąpiła do wykonania niezbędnych przeglądów, konserwacji i remontów systemu ciepłowniczego.
istotne.pl 86 zec bolesławiec

Reklama

Pierwszym zadaniem było wykonanie robót na kominie ciepłowni i przeglądu systemu sterowania ciepłowni, co wymagało wygaszenia kotłów. Wraz z największymi odbiorcami ciepłej wody użytkowej tj. Spółdzielnią Mieszkaniową, Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych, zakładami pracy ustalono termin przestoju na 4-5.06. 2021 r. W trakcie wykonywania robót okazało się, że ustalony termin realizacji prac może zostać skrócony. Dzięki pracownikom Zakładu Energetyki Cieplnej pionu technicznego posiadającym wysokie specjalizacje oraz ogromne doświadczenie udało się wyłączyć źródło ciepła, dokonać niezbędnych prac i ponownie dostarczyć ciepłą wodę użytkową do naszych mieszkań i zakładów pracy w tym samym dniu.

– Jednakże, pomimo tak krótkiego czasu przestoju w dostarczaniu ciepłej wody, przepraszamy naszych Klientów za ewentualne utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość – mówi prezes ZEC Jarosław Kowalski.

Kolejnym zadaniem wykraczającym poza standardowe remonty, które Spółka już rozpoczęła, jest dokonanie wymiany dwóch koszy węglowych kotłów. Zadanie to wymaga większego nakładu pracy, ale nie będzie miało wpływu
na ciągłość dostaw ciepłej wody użytkowej do naszych Klientów.

Kosze węglowe są to elementy kotła o bardzo dużych wymiarach, które są standardowo zamawiane wraz z montażem u producenta i których koszt mógłby wynieść ponad kilkaset tysięcy złotych. Z uwagi na wysokie kompetencje pracowników Spółki zadanie zostanie zrealizowane „siłami własnymi”, co wpłynie na osiągnięcie znacznych oszczędności. Do wykonania remontu użyte zostaną również materiały trwalsze niż w przypadku zamawiania u producenta standardowych koszy węglowych.

Planowana jest również do wykonania w przyszłym roku modernizacja nadziemnej sieci ciepłowniczej, znajdująca się przy ul. Wróblewskiego.

Zakład Energetyki Cieplnej bardzo dziękuje swoim klientom za współpracę w trakcie minionego sezonu grzewczego oraz za przekazywanie wszelkich informacji, które były nam pomocne w prowadzonej przez Spółkę działalności.

ZEC BolesławiecZEC Bolesławiecfot. ZEC Bolesławiec
ZEC BolesławiecZEC Bolesławiecfot. ZEC Bolesławiec

Reklama