materiał promocyjny

Kolejne inwestycje ZEC. Magistrala przy ul. Wróblewskiego będzie przeniesiona do gruntu

Jaroslaw Kowalski ZEC
fot. ZEC Bolesławiec Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, w okresie letnim przystąpił do wykonania szeregu zadań inwestycyjnych ujętych w Planie Techniczno-Ekonomicznym 2024 r.
istotne.pl 86 zec bolesławiec

Reklama

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu, w okresie letnim przystąpił do wykonania szeregu zadań inwestycyjnych ujętych w Planie Techniczno-Ekonomicznym 2024r.

Zgodnie z PTE 2024 Spółka zleciła wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji magistrali ciepłowniczej przy ul. Wróblewskiego w Bolesławcu (m.in. projekt budowlany i wykonawczy, kosztorys, decyzję środowiskową i inne) w terminie do listopada 2024r. Modernizacja polega na likwidacji sieci naziemnej i przeniesieniu jej do gruntu.

O rozpoczęciu zadania jeszcze w tym roku, Spółka informowała opinię publiczną w środkach masowego przekazu w kwietniu 2024r., zamieszczając również stosowne informacje na stronie internetowej Spółki. Realizacja tego zadania jest procesem długofalowym a przygotowanie wykonania inwestycji zostało poprzedzone, w latach ubiegłych, wypowiedzeniem firmom umów na reklamy, które były umieszczone w pobliżu przebiegu trasy ciepłociągu oraz usunięciem drzew zagrażającym uszkodzenie sieci.

Kolejnym etapem, po otrzymaniu pełnej dokumentacji,  będzie montaż finansowy inwestycji i wybór wykonawcy.  Przewiduje się, że roboty zostaną przeprowadzone w 2025r.. Wykonana inwestycja pozwoli zoptymalizować średnice sieci, poprawi izolację termiczną, przyniesie efekt finansowy i wpłynie na poprawę wizerunku tej części miasta.

Magistrala ciepłownicza przy ul. Wróblewskiego jest w stanie dobrym, przesył nośnika ciepła odbywa się bezawaryjnie, a stal wykorzystana do budowy rurociągu w latach 70-tych, charakteryzuje się bardzo długą żywotnością. Sieć ciepłownicza ZEC jest na bieżąco monitorowana również za pomocą zdalnego systemu kontroli szczelności sieci.  

Kolejną inwestycją realizowaną w tym roku przez ZEC jest podłączenie do sieci ciepłowniczej biurowca PKS w Bolesławcu przy ul. Modłowej i pierwszego z 3 budynków mieszkalnych, wieżowców, przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu. 

Wykonywana jest również kompletna dokumentacja projektowa przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, w nowej lokalizacji przy ul. Ekonomicznej.   

W ramach poprawy bezpieczeństwa przed ew. cyberatakiem budowana jest na terenie Spółki przy ul. Gałczyńskiego niezależna sieć światłowodowa do obsługi pracy kotłów. Trwają również prace przy budowie  1 etapu instalacji fotowoltaicznej z magazynem ciepła, na potrzeby oświetlenia wewnętrznego. W kolejnym etapie wykonana zostanie instalacja dla potrzeb ciepłowni centralnej. 

Dzięki pracownikom ZEC pionu technicznego, posiadającym wysokie kompetencje specjalistyczne i ogromne doświadczenie, Spółka przystąpiła do remontu lejów zasypowych koszy węglowych, do których wykorzystano materiały nierdzewne o wysokiej trwałości, wielokrotnie wyższej niż w przypadku nowych urządzeń tego typu.

Wykonanie remontu siłami własnymi, nie spowoduje przerw w ciągłości dostaw ciepłej wody użytkowej do klientów Spółki i wydatnie wpłynie na finanse Spółki, przynosząc znaczne oszczędności (wymiana na nowe urządzenia to koszt ok. kilkuset tysięcy złotych). 

ZEC bardzo dziękuje naszym klientom za współpracę oraz za przekazane wszelkie informacje, które są nam pomocne w prowadzonej przez Spółkę działalności. Informacje o działalności spółki są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.zec.boleslawiec.pl

ZEC BolesławiecZEC Bolesławiecfot. ZEC Bolesławiec

Reklama