Czytelnik o śmietniku przy Wybickiego: „Grozi zarazą”

Czytelnik o śmietniku przy Wybickiego: „Grozi zarazą”
fot. istotne.pl O poruszenie tematu poprosił nas mieszkaniec Miasta Ceramiki.
istotne.pl śmieci, mzgm bolesławiec, ul. wybickiego, ul. mikołaja brody

Czytelnik napisał do nas w sprawie śmietnika na zapleczu ul. Wybickiego 1, 2, 3, 4 i ul. Mikołaja Brody 13:

Administratorem terenu [...] jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu.

I dodał:

Mieszkamy w XXI wieku, gdzie obowiązuje segregacja odpadów obowiązkowa, a miejsce na odpady zajmują 2 pojemniki otwarte bez zadaszenia, co grozi zarazą.

Kazimierz Łomotowski, dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu:

Zgodnie z Uchwałą nr XL/399/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec, to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w pojemniki o określonym rodzaju i minimalnej pojemności, zamykane i szczelne, wyłącznie do tego celu przeznaczone i przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.

Szef MZGM-u dodaje:

W  związku z tym, że  właściciele nieruchomości reprezentowani są poprzez swoich zarządców, MZGM w Bolesławcu zwrócił się pisemnie do nich o podjęcie niezbędnych kroków w tej sprawie.