Chce bezpłatnych parkingów i... intronizacji Jezusa na króla Polski. Petycją zajmą się rajcy

Chce bezpłatnych parkingów i... intronizacji Jezusa na króla Polski. Petycją zajmą się rajcy
fot. istotne.pl O tym, czy władze Miasta Bolesławiec uznają petycję za „niezasługującą na uwzględnienie”, zdecydują radni.
istotne.pl religia, sesja rm

Jednym z punktów z lutowej sesji Rady Miasta Bolesławiec będzie głosowanie nad projektem uchwały ws. „uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie”. (Chodzi o petycję adwokat Renaty Sutor z Rabki-Zdroju).

W uzasadnieniu dokumentu czytamy:

Do Rady Miasta Bolesławiec pismem datowany na 6 grudnia 2019 r. wpłynęła petycja w interesie publicznym. Jako podstawę prawną petycji przywołano treść przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Podmiot wnoszący petycję wniósł:

1) „o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny. Uważam, że w każdej Gminie powinny być utworzone takie parkingi, po to aby turysta albo mieszkaniec danej Gminy mógł sobie spokojnie zostawić samochód i zwiedzać miasto lub załatwiać różne sprawy. Postuluję również, aby przed Sądami, Gminami, Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami publicznymi były parkingi bezpłatne;

2) o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, gdyż sprawa naszej wiary nie może nas nie obchodzić, a zwłaszcza dzielić. W tym miejscu pragnę przypomnieć słowa św. Jana Pawła II wygłoszone w dniu 29 czerwca 2004 roku podczas uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, tj. Ut unum sint! Z tego właśnie wynika nasze zobowiązanie dążenia do jedności — jest ono odpowiedzią na gorące pragnienie Chrystusa. Nie chodzi tu o jakieś nieokreślone dobrosąsiedzkie stosunki, lecz o nierozerwalną więź wiary teologalnej, ze względu na którą naszym przeznaczeniem nie jest podział, lecz komunia”.

W dalszej części uzasadnienia mowa jest m.in. o tym, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec rozpatrzyła powyższą petycję i „dokonała szczegółowej analizy tematu, stanowiącego przedmiot petycji”, a także „przeprowadziła – w niezbędnym zakresie – postępowanie wyjaśniające”.

Jak wyjaśniają urzędnicy:

[...] z przepisu § 106g ust. 7 Statutu Miasta Bolesławiec wynika, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały. Opinia taka została Radzie przedłożona i stanowi ona załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Z treści opinii wynika, że Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie petycji z uwagi na fakt, iż przedmiot petycji nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W związku z powyższym przedłożenie Radzie Miasta Bolesławiec projektu niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

Warto dodać, że jak informuje serwis tarnow.net.pl, R. Sutor „taśmowo wysyła do wszystkich samorządów petycję w sprawie dokonania pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski”.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.