Sukces Miłosza Wojtowicza, ucznia Szkoły Podstawowej nr 3

Sukces Miłosza Wojtowicza, ucznia Szkoły Podstawowej nr 3
fot. Sp nr 3 Dnia 20 listopada 2019 r. Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień po zapoznaniu się z raportem Zespołu Stypendialnego powołanego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, postanowiła przyznać łącznie 57 stypendiów w ramach XIX edycji Konkursu Programu Stypendialnego zDolny Śląsk.
istotne.pl sp3 bolesławiec

Miłosz Wojtowicz uczeń klasy V b Szkoły Podstawowej nr 3 został wyróżniony przez Kapitułę i jako laureat tegorocznej XIX edycji programu, otrzymał jedno z siedmiu rocznych stypendiów naukowych w kategorii klas 4-6 dolnośląskich szkół podstawowych.

W tej kategorii wiekowej, oprócz wyróżnień w dziedzinie nauki, zostało przyznanych jeszcze 6 stypendiów sportowych i 3 artystyczne.

Stypendia, dofinansowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, przyznawane są na podstawie złożonych wniosków, zawierających szczegółowe opisy osiągnięć uczniów w konkursach w dwóch poprzednich latach szkolnych.

Dnia 30 listopada 2019 r. we Wrocławiu w zespole szkół zarządzanych przez FEM, w obecności przedstawicieli urzędu marszałkowskiego, władz sejmiku samorządowego, fundacji oraz wrocławskich środowisk naukowych odbyła się uroczysta Gala Stypendialna, uświetniona występami artystycznymi chóru uczniów Nutki ATUTki oraz międzynarodowego trio z Liceum ATUT.

Uczniowie fianliści zDolny ŚlązakUczniowie fianliści zDolny Ślązakfot. Sp nr 3

Na Galę wraz z laureatami licznie przybyli członkowie ich rodzin oraz nauczyciele i opiekunowie, dzięki którym uzdolnieni dolnośląscy uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności oraz osiągać liczne sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i cała społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 3 serdecznie gratulują Miłoszowi, wierząc, że dzięki otrzymanemu stypendium będzie mógł nadal rozwijać swoje zdolności i pasje. Życzymy dalszych sukcesów w nauce.