W Szkole Podstawowej nr 3 zorganizowano międzyszkolny konkurs matematyczny

Konkurs matematyczny w szkole podstawowej nr 3 w Bolesławcu
fot. Sp nr 3 W Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu odbyła się pierwsza edycja międzyszkolnego konkursu matematycznego. 1 z 10. Konkurs zorganizowała nauczycielka matematyki Marta Łagowska.
istotne.pl 86 konkurs, matematyka, sp3 bolesławiec

Reklama

Dużym problemem występującym w naszej społeczności miejskiej jest bardzo mała oferta form popularyzacji matematyki wśród uczniów bolesławieckich szkół. Stąd pomysł na przeprowadzenie projektu, którego najważniejszym podmiotem są sami uczniowie. Dzięki niemu mogli oni zaprezentować swoje zainteresowania i uzdolnienia matematyczne, a dzięki współzawodnictwu i rywalizacji motywować się do dalszej pracy.

Pierwszy etap konkursu, czyli etap szkolny, odbył się jesienią 2020 roku. Przystąpiło do niego 66 uczniów z bolesławieckich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 (20 uczniów), Szkoły Podstawowej nr 2 (15 uczniów), Szkoły Podstawowej nr 3 (11 uczniów), Szkoły Podstawowej nr 4 (8 uczniów) oraz Szkoły Podstawowej nr 5 (12 uczniów). Na podstawie wyników testu, który rozwiązywali uczniowie wyłonionych zostało 10 uczniów z klas 7-8, po 2 uczniów z każdej ze szkół, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Uczniowie ci zostali zakwalifikowaniu do etapu drugiego.

Drugi i trzeci etap konkursu ze względu na pandemię odbył się w Szkole Podstawowej nr 3 bez udziału widowni. Zgodnie z regulaminem konkursu, uczestnicy otrzymali trzy szanse, które oznaczone były żółtymi paskami przy stolikach. Na udzielenie odpowiedzi uczestnik miał 5 sekund. Błędna odpowiedź lub jej brak powodował utratę szansy. Utrata trzeciej szansy kończyła grę danego ucznia.
Do trzeciego etapu zakwalifikowanych zostało trzech uczniów. Zwycięzcami pierwszej edycji międzyszkolnego konkursu matematycznego:

  • I miejsce: Michał Jednoróg z SP nr 5
  • II miejsce: Miłosz Wojtowicz z SP nr 3
  • III miejsce: Paweł Surus z SP nr 5

Wszyscy uczestnicy drugiego etapu, jak również uczennice zaangażowane do przeprowadzenia konkursu, otrzymali dyplomy oraz nagrody pocieszenia. Natomiast zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, puchary oraz ciekawe nagrody rzeczowe. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych matematycznych zmaganiach.
Marta Łagowska

Reklama