Dyplom UNICEF dla Szkoły Podstawowej nr 3

Dyplom UNICEF dla Szkoły Podstawowej nr 3
fot. Sp nr 3 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała dyplom wraz z zaświadczeniem za zaangażowanie w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF i świętowanie 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka w dniu 20 listopada 2019 r. Podziękowania dla placówki złożył także Marek Krupiński – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia UNICEF Polska.
istotne.pl sp3 bolesławiec

„Dla każdego dziecka, dzieciństwo” – pod takim hasłem dnia 20 listopada 2019 r. odbyły się w Szkole Podstawowej nr 3 obchody 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF Polska (organizację humanitarną i rozwojową działającą na rzecz dzieci). Koordynatorem obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka był opiekun Samorządu Uczniowskiego Adrian Banyś.

Dyplom UNICEF dla Szkoły Podstawowej nr 3Dyplom UNICEF dla Szkoły Podstawowej nr 3fot. Sp nr 3

Ten wyjątkowy dzień był znakomitą okazją do uczczenia 30. rocznicy uchwalenia Konwencji, najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych oraz do podejmowania różnorodnych inicjatyw i działań związanych nie tylko z prawami dziecka, ale także z jego potrzebami i problemami. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami Adrianem Banysiem i Agnieszką Markowicz, przygotował na tę uroczystość specjalne spotkanie z klasami, w którego czasie uczniowie zostali zaznajomieni z prawami dziecka opisanymi w poszczególnych Artykułach Konwencji. Wspólne działania klas I-VIII zmierzały do zaznajomienia uczniów ze swoimi prawami.

Projekt Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF miał na celu: zorganizowanie uroczystych obchodów 30. Rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka w dniu 20 listopada w placówce, przybliżenie uczniom tematyki praw dziecka, uświadomienie znaczenia praw najmłodszych i ich konsekwencji w codziennym życiu, włączenie się w międzynarodowe świętowanie Dnia Praw Dziecka, wykazanie się solidarnością z najbardziej potrzebującymi dziećmi na świecie.

Za przeprowadzenie projektu odpowiedzialny był koordynator, którego zaangażowanie przełożyło się na zwiększenie świadomości uczniów na temat praw dziecka. Do jego głównych zadań należało: utrzymywanie kontaktu z UNICEF Polska, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na podstawie przygotowane przez organizację scenariusze lub własne materiały, zorganizowanie wydarzenia szkolnego w dniu 20 listopada w Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, złożenie raportu końcowego z przeprowadzonych działań w ramach akcji.

Koordynator obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka  Adrian Banyś, składa serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej za zaangażowanie w uroczystość z okazji 30. rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF. 20 listopada to szczególna data, która powinna kierować naszą myśl ku dzieciom i ich prawom.