Urząd Pracy: wstrzymujemy całkowita obsługę klientów

Urząd Pracy: wstrzymujemy całkowita obsługę klientów
fot. Powiat Bolesławiecki PUP: W związku ze stanem epidemii na terenie kraju i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa, a także naszych pracowników informujemy, że od dnia 25 marca 2020 r. wstrzymujemy całkowitą obsługę klientów.
istotne.pl urząd pracy bolesławiec

Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu:

Kontakt z pracownikami urzędu może się odbywać tylko drogą elektroniczną lub zdalną. Jednocześnie informujemy, że do odwołania:

  • osoby bezrobotne mające wyznaczony termin wizyty w urzędzie w okresie do 10.04.2020 r. nie muszą stawiać się osobiście, kontaktują się z doradcami klienta jedynie telefonicznie lub e-mailowo;
  • termin naboru na dofinansowanie działalności gospodarczej zostanie ogłoszony po ustaniu zagrożenia;
  • wstrzymane zostają wszystkie skierowania bezrobotnych na staże, szkolenia oraz pozostałe usługi i instrumenty rynku pracy;
  • od dnia 30 marca 2020 r. rejestracji jako osoba bezrobotna można dokonać jedynie elektronicznie pod adresem www.praca.gov.pl, zakładka „Zarejestruj”;
  • od dnia 30 marca 2020 r. wnioski dotyczące pracy cudzoziemców będą przyjmowane tylko elektronicznie z adresu www.praca.gov.pl, zakładka „Cudzoziemcy”. Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom wpisane do ewidencji oraz inne dokumenty w tym zakresie będą wysyłane pocztą;
  • pisma, wnioski i inne dokumenty można składać do skrzynek umieszczonych przy wejściach do urzędu.

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Adres poczty: [email protected]. Telefon centrali: 75 732 66 01.