Mikroprzedsiębiorcy mogą się ubiegać o 5 tys. zł w związku z epidemią

Mikroprzedsiębiorcy mogą się ubiegać o 5 tys. zł w związku z epidemią
fot. Krzysztof Gwizdała Przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób mogą składać wnioski o pożyczkę, do 5 tys. zł. Pożyczka może zostać umorzona, jeśli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie przez 3 miesiące.
istotne.pl przedsiębiorczość, urząd pracy bolesławiec, pożyczka, koronawirus

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu zaprasza do składania wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorcę, przyznawanej na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Do składania wniosków zapraszamy przedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie powiatu bolesławieckiego.

Szczegóły na boleslawiec.praca.gov.pl

Jak wnioskować o pożyczkę?

Wniosek można złożyć na dwa sposoby: elektronicznie lub na papierze.

  • Elektronicznie (dla posiadaczy podpisu kwalifikowanego):
  • Osobiście na papierze:
    • należy wydrukować, wypełnić i podpisać wniosek
    • potem należy wydrukować i podpisać dwa egzemplarze umowy pożyczki
    • następnie trzeba wydrukować, wypełnić i podpisać formularz
    • w końcu dokumenty w kopercie należy wrzucić do skrzynki w Urzędzie Pracy przy ul. Obrońców Helu w Bolesławcu.