Nowi Dyrektorzy w Powiatowym Urzędzie Pracy, PCEiKK i MDK

Nowi Dyrektorzy w Powiatowym Urzędzie Pracy, PCEiKK i MDK
fot. Powiat Bolesławiecki Katarzyna Reguła, Agnieszka Dudyńska i Dariusz Uściński – to nowi dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Bolesławieckiego, którzy 1 września rozpoczęli pracę w placówkach.

Katarzyna Reguła objęła stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. Pani Reguła do niedawna była Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu, natomiast stanowisko Dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy objęła Agnieszka Dudyńska, która do tej pory była Kierownikiem Działu Ewidencji i Świadczeń w PUP Bolesławcu.

Dariusz Uściński, do niedawna kierownik Działu Artystycznego Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki to z kolei nowy Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.

tekst zlecony