Jak wrócić do kraju? Ministerstwo uruchomiło infolinię

Jak wrócić do kraju? Ministerstwo uruchomiło infolinię
fot. istotne.pl O poruszenie tematu poprosiła nas Czytelniczka.
istotne.pl koronawirus

Czytelniczka napisała do nas via Facebook:

Chodzi o to, że strasznie dużo osób nie może wrócić do kraju, m.in. moja mama utknęła […].

DUW:

W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie od 15 marca br. do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski.

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Infolinia

Sytuacja jest poważna, więc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych „w związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej” uruchomiło infolinię dot. możliwości przekraczania granic. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 523 8880.

Nr infolinii dla osób chcących wrócić do PolskiNr infolinii dla osób chcących wrócić do Polskifot. MSZ

KD wstrzymuje połączenia transgraniczne

Wojewódzki przewoźnik wstrzymał połączenia transgraniczne z CzechamiNiemcami.

Jak wrócić samolotem?

Uruchomiona została specjalna strona lotdodomu.pl, na której czytamy:

W ramach operacji #LOTdoDomu rząd polski i Polskie Linie Lotnicze LOT zorganizują specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu naszym rodakom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.

Kto może teraz przekroczyć granicę?

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.