Miasto dofinansuje zakup rezonansu magnetycznego dla szpitala powiatowego

Miasto dofinansuje zakup rezonansu magnetycznego dla szpitala powiatowego
fot. UM Bolesławiec 22 lipca 2019 r. odbyła się sesja Rady Miasta Bolesławiec zwołana na wniosek prezydenta miasta. Podczas sesji radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
istotne.pl szpital powiatowy, um bolesławiec

Radni podjęli decyzję o przeznaczeniu 1 168 050 zł na zakup rezonansu magnetycznego dla szpitala powiatowego.

Decyzję radnych poprzedziła dyskusja. Uczestniczyli w niej również starosta Tomasz Gabrysiak i dyrektor szpitala Kamil Barczyk, który w zarysie przedstawił wizję rozwoju szpitala powiatowego, podkreślając znaczenie urządzeń diagnostycznych umożliwiających rozpoznanie nowotworów już we wczesnym stadium.

Za pomocą rezonansu magnetycznego uzyskiwane są obrazy przekrojów narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach. Rezonans umożliwia też rozpoznanie nowotworów we wczesnym stadium.

Takim sprzętem będzie dysponował bolesławiecki szpital powiatowy. Pacjenci szpitala, mieszkańcy Bolesławca i innych gmin powiatu bolesławieckiego już nie będą musieli jeździć do szpitali w innych miejscowościach na badanie rezonansem magnetycznym.

Prezydent Piotr Roman poinformował, że deklarację dotyczącą współfinansowania zakupu rezonansu magnetycznego złożyli szefowie pozostałych gmin powiatu bolesławieckiego. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby mieszkańców w gminie. Radni powiatowi już podjęli stosowną uchwałę o dofinansowaniu.

Magistrat:

Warto przypomnieć, że samorząd miejski od wielu lat udziela wsparcia finansowego zarówno szpitalowi powiatowemu, jak i szpitalowi wojewódzkiemu w Bolesławcu. Dotychczas szpital powiatowy uzyskiwał pomoc finansową na modernizacje i remonty poszczególnych oddziałów oraz zakup sprzętu, m.in. sztucznej nerki, laparoskopu, gastroskopu, respiratora, wideoendoskopu, kardiomonitora, ambulansu, wyposażenia stanowiska intensywnej terapii.