Godzina Miłosierdzia o 15:00

Godzina Miłosierdzia o 15:00
fot. istotne.pl Transmisja z bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej.
istotne.pl bazylika maryjna