Ponad 4,5 mln zł na edukację zawodową w Powiecie Bolesławieckim

Ponad 4,5 mln zł na edukację zawodową w Powiecie Bolesławieckim
fot. GA W szkołach powiatowych wdrożony zostanie projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego”.
istotne.pl 183 cezary przybylski, edukacja, cezariusz rudyk, karol stasik, tomasz gabrysiak

Reklama

W czwartek 26 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bolesławcu powiatowi samorządowcy podpisali z marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim umowę na realizację kolejnego dużego projektu edukacyjnego, którego celem jest podniesienie jakości nauczania i poprawa oferty powiatowych szkół zawodowych.

Opracowany przez Cezariusza Rudyka, dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego” jest kontynuacją niezwykle udanego projektu „Edukacja kluczem do kariery”. Nowy projekt edukacyjny obejmie pięć powiatowych szkół: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych, Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Mechanicznych – łącznie 414 uczniów i 60 nauczycieli.

– To kolejny projekt związany ze szkolnictwem, realizowany przez Powiat Bolesławiecki – mówił w czasie uroczystego podpisania umowy Cezary Przybylski. Uczniowie powiatowych szkół będą uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, podnosząc poziom wiedzy m.in. z matematyki. – Wyniki ostatnich matur w województwie – choć w Powiecie Bolesławieckim był dobre – w skali kraju pokazały nam, że mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o zdawalność matur – zaznaczył marszałek.

Wartość projektu „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego” to ponad 4,5 mln zł, z czego ponad 650 tys. zł przeznaczone zostanie na doposażenie pracowni w pięciu powiatowych szkołach. (– Technologia, technika idą tak szybko do przodu, że co jakiś czas trzeba zmieniać pomoce naukowe – podkreślił C. Przybylski).

Marszałek dodał: – To bardzo dobry projekt, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku pracy w powiecie, w województwie. Czy szerzej: w Polsce.

– Chodzi nam o to, żeby szybko reagować na zmieniające się potrzeby przemysłu i dostosowywać się do nich. W ramach projektu stworzona zostanie sieć powiązań między przemysłem a nauczycielami nauki zawodu. To pozwoli na wymianę doświadczeń i lepsze dostosowanie szkoleń – poinformował Karol Stasik, starosta bolesławiecki.

Wicestarosta Tomasz Gabrysiak: – Od 15–20 lat rynek pracy się zmienia, pojawili się nowi pracodawcy, nowe profile produkcji. To kolejne wyzwanie dla szkół zawodowych: dostosować kształcenie do potrzeb nowych pracodawców i nowych dziedzin przemysłu.

Warto dodać, że w ramach projektu swoje kompetencje podnosić będą również nauczyciele.

Jakie będą główne działania?

  • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów – językowe, matematyczne, przyrodnicze
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów (związane z nauką konkretnych zawodów)
  • doradztwo zawodowe w formie spotkań indywidualnych i grupowych
  • kursy zawodowe nadające dodatkowe kwalifikacje dla uczniów
  • kursy i szkolenia podwyższające kompetencje w zakresie IT dla uczniów
  • staże zawodowe dla uczniów
  • szkolenia oraz inne formy (np. studia podyplomowe) podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu
  • doposażenie pracowni zawodowych w pięciu szkołach na łączną kwotę 656 725 zł
  • prowadzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli oraz pracodawców.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (95 proc. wartości) i budżetu państwa. Wkład własny Powiatu: około 250 tys. zł. Okres realizacji: styczeń 2019–grudzień 2020 r.

Reklama