materiał promocyjny

Powiatowe inwestycje drogowe! W planach modernizacja kilkunastu dróg. Których?

Droga
fot. Powiat Bolesławiecki Powiat Bolesławiecki nie spoczywa na laurach. Wiemy, jakie inwestycje drogowe planowane są w najbliższym czasie.
istotne.pl 183 droga, tomasz gabrysiak, powiat bolesławiecki

Reklama

W materiale Powiat Bolesławiecki: czas intensywnych inwestycji drogowych. Które z nich są już zakończone? informowaliśmy o tym, które powiatowe inwestycje dobiegły końca. Teraz napiszemy o tych, które samorząd ma już w planach.

Powiat wyremontuje drogi znajdujące się w jego zarządzie. Chodzi o zadanie „Modernizacja dróg na obszarach popegeerowskich na terenie Powiatu Bolesławieckiego”; obejmie ono przebudowę 5 odcinków dróg: ulicę Jeleniogórską w Bolesławcu, drogę relacji Kraszowice–Ocice, relacji Wartowice–Łaziska oraz drogi w miejscowości Parowa i Ławszowa.

Wartość zadania wynosi 4 000 000 zł, środki pozyskane przez Powiat Bolesławiecki z Polskiego Ładu to ponad 3,9 mln zł (98% wartości inwestycji). Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak:

To zadanie zamierzamy zrealizować jeszcze w tym roku.

Powiatowy samorząd informuje, że jeszcze w tym roku realizowane będzie inne przedsięwzięcie dofinansowane z Polskiego Ładu – „Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Bolesławieckiego”.

To zadanie obejmuje przebudowę ponad 10 odcinków dróg na terenie powiatu: w miejscowości Gościszów, drogę relacji Parzyce–Kierżno, relacji Tomaszów Bolesławiecki–Szczytnica, relacji Osła–Gromadka, relacji Nowa Wieś–Lipiany, relacji Bolesławice–Kraśnik Dolny, ulicę Lubańską w Osiecznicy, ulicę Kolonia w Milikowie i drogi powiatowe w Bolesławcu: odcinek ul. Garncarskiej, skrzyżowanie ul. Jeleniogórskiej z Podgórną oraz odcinek ul. Zygmunta Augusta.

Kontynuowana będzie również inwestycja polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 2272D w miejscowości Wierzbowa. Chodzi o odcinek o długości 310 metrów.

Co zostanie zrobione?

  • Droga zostanie przebudowana do parametrów wytrzymałościowych konstrukcji jezdni odpowiadającej nośności użytkowej 11,5 t na pojedynczą oś.
  • Nawierzchnia z kostki granitowej zostanie przebudowana na nawierzchnię bitumiczną.
  • Odnowiony zostanie również chodnik w ciągu przybudowywanej drogi.

Wartość zadania: 1 051 167,00 zł. Na ten cel Powiat Bolesławiecki pozyskał prawie 736 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. – Drogi są jednym z naszych priorytetów – podsumowuje Starosta Tomasz Gabrysiak. 

Reklama