Urząd Miasta będzie pomagał działkowcom

Urząd Miasta będzie pomagał działkowcom
fot. UM Bolesławiec Radni podjęli uchwałę w sprawie trybu udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

W uzasadnieniu dokumentu czytamy:

Działki w rodzinnych ogrodach działkowych użytkują w praktyce wszystkie grupy społeczne i zawodowe, ludzie w różnym wieku i o różnym statusie majątkowym. Miasto Bolesławiec widzi potrzebę wspierania rodzinnych ogrodów działkowych, które służą nie tylko zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych mieszkańców Bolesławca. Pełnią one również funkcje ekologiczne, socjalne i zdrowotne, propagujące zdrowy styl życia oraz społeczne i edukacyjne, tworząc warunki do integracji społeczności lokalnych.

Realizacja zadania wzmocni współpracę miasta z ogrodami działkowymi w zakresie wykorzystania terenów ogrodów działkowych również jako terenów rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców Miasta Bolesławiec.

Zanim doszło do głosowania, Andrzej Kuriata, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miasta Bolesławiec, mówił m.in. o tym, że potrzeby działkowców są ogromne (np. sieć wodociągowa, świetlice), a teraz nie są oni w stanie poradzić sobie z takimi zadaniami we własnym zakresie.

Radni podjęli uchwałę jednomyślnie.