Obchody odzyskania niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej nr 3

Obchody odzyskania niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej nr 3
fot. sp nr 3 9 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się uroczyste obchody z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
istotne.pl sp3 bolesławiec

Sale lekcyjne i korytarze szkolne udekorowano w barwach narodowych. Na korytarzach szkolnych i na podwórku przed szkołą pokazana tematyczna wystawa rysunków dzieci.

Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy, uczniowie szkoły przedstawili wzruszającą lekcję historii w postaci patriotycznej akademii, przygotowanej przez klasy 1b i 4c oraz 8a pod kierunkiem Melanii Balińskiej i Małgorzaty Maksymów. Pomocą służył także opiekun Pocztu Sztandarowego i Flagowego Szkoły Adrian Banyś.
W uroczystości wziął udział Kornel Filipowicz, zastępca prezydenta miasta, który podkreślił, że szkoła stale jednoczy się wokół ważnych idei, jakimi są wychowanie patriotyczne oraz kultywowanie pamięci o przodkach.
Przed częścią artystyczną nastąpiła część oficjalna: został wprowadzony sztandar szkoły wraz z pocztem flagowym. O godzinie 11:11 wspólnie odśpiewano wszystkie zwrotki hymnu państwowego i wciągnięto flagę na maszt. Po odśpiewaniu hymnu szkoły uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Nasza Niepodległa, ta co nie zginęła....”.

Uczniowie w bardzo ciekawy i obrazowy sposób, za pomocą wierszy i pieśni patriotycznych, przedstawili tragiczne losy ojczyzny oraz trudną drogę do odzyskania wolności. Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała oraz wysłuchała tej szczególnej lekcji historii. Przepiękny i porywający występ publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

Dyrektorka szkoły Dorota Basiak podziękowała wykonawcom akademii oraz podkreśliła, że poprzez organizację takich uroczystości możemy choć trochę przybliżyć zagadnienia historyczne młodemu pokoleniu oraz uczyć patriotyzmu i szacunku dla ojczyzny.

W czasie uroczystości, Adrian Banyś, opiekun Samorządu Uczniowskiego, ogłosił wyniki konkursu prac plastycznych uczniów kl. I-VIII, biorących udział w wystawie. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Aleksander Bociek, Lena Korycka, Miłosz Wojtowicz, Milan Junak i Zuzanna Błotna. Uczniowie otrzymali dyplomy i upominki w postaci nagród książkowych oraz kalendarzy. Gratulacje złożyli również Kornel Filipowicz i Dorota Basiak.
Dzięki takiej lekcji patriotyzmu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 mieli okazję uświadomić sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach, jak także interesować się rodzimą kulturą oraz historią. Natomiast godło, flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy oraz tożsamości.