Dzień otwarty Szkoły Podstawowej nr 5

Dzieci na dniu otwartym Szkoły Podstawowej nr 5
fot. sp nr 5 W piątek 22 marca w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu odbył się dzień otwarty dla dzieci z przedszkoli.
istotne.pl 86 sp5 bolesławiec

Reklama

Gościnnie przybył do nas wiceprezydent Kornel Filipowicz oraz grupy z przedszkoli nr 3 i 4 wraz z nauczycielami i opiekunami, a także dzieci z rodzicami z pozostałych przedszkoli. Goście mogli zobaczyć popisy taneczne, wokalne, instrumentalne wszystkich uczniów klas I-III. Po prezentacji artystycznej dzieci zwiedzały budynek szkolny: Izbę Tradycji, sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny i inne pomoce dydaktyczne, świetlicę, gabinet medyczny, bibliotekę, czytelnię, salę komputerową oraz nowe boiska szkolne. Każde dziecko otrzymało prospekt z informacjami o Szkole Podstawowej nr 5.

Szkoła oferuje

 • bezpieczeństwo – kameralna szkoła wolna od przemocy i współczesnych zagrożeń
 • dodatkowe zajęcia językowe
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami uczniów
 • doświadczoną i profesjonalną kadrę pedagogiczną
 • interesujące formy i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy
 • opiekę pedagoga i logopedy

Co nas wyróżnia?

 • turystyczny charakter szkoły
 • udział w konkursach i imprezach na rzecz społeczności lokalnej
 • kreatywne grono pedagogiczne
 • wysokie osiągnięcia uczniów
 • przyjazny klimat szkoły
 • nacisk na umiejętności językowe

Na co kładziemy nacisk?

 • wychowanie ucznia potrafiącego świadomie dokonać trafnych wyborów życiowych
 • osiąganie przez ucznia pełni rozwoju osobowego oraz przygotowanie go do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, w państwie i we Wspólnocie Europejskiej
 • tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
 • podniesienie efektywności kształcenia tak, aby umożliwić każdemu uczniowi dalszą naukę i stałe doskonalenie
 • kompetencje grona pedagogicznego
 • aktywną współpracę z rodzicami
 • promowanie osiągnięć szkoły w środowisku
 • kształtowanie umiejętności właściwego diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów
 • wyboru zawodu oraz kierunku dalszego kształcenia

Reklama