Bolesławiecka „Piątka” z tytułem „szkoły STEM”

SP5 Bolesławiec
fot. SP nr 5 na Facebooku Magistrat: – Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu otrzymała tytuł szkoły STEM przyznawany przez Scientix.
istotne.pl 183 edukacja, sp5 bolesławiec

Reklama

W XXI w. dostęp do informacji stał się tak łatwy i tak powszechny, że zapamiętywanie dużej liczby faktów i danych statystycznych jest coraz mniej przydatne i nie powinno być głównym celem edukacji. Dużo ważniejsze jest opanowanie i doskonalenie określonych umiejętności oraz samodzielnego dochodzenia do nowej wiedzy poprzez stawianie właściwych pytań, obserwacje, eksperymenty i wnioskowanie. Kształcenie tych właśnie umiejętności jest jednym z głównych zadań każdej szkoły – informuje Edyta Górczak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu.

I dodaje:

Od kilku lat nauczyciele naszej szkoły realizują międzynarodowe projekty oparte na STEM – Happy Kids With Steam, Steamaker, Robomaker, Steamist, Imagine The Code, Encoded for fun, Nature Friendly Kids, Journey to the world of science.

Oraz uzupełnia:

Wszystkie powstawały pod czujnym okiem nauczycielek – Doroty Stanałowskiej, Agnieszki Bednarskiej, Barbary DoleckiejDanuty Dereszyńskiej. Projekt STEAMIST w czerwcu br. został uznany za najlepszy projekt eTwinning w naszym kraju.

STEM to akronim od angielskich słów: Science, Technology, Engineering, Mathematic. (Czyli: nauka, technologia, inżynieria, matematyka). Więcej o tej inicjatywie m.in. na stronie stem.org.pl.

Reklama