Burmistrz Relich apeluje o niespalanie śmieci i przypomina o wysokich karach

Burmistrz Relich apeluje o niespalanie śmieci i przypomina o wysokich karach
fot. GA Poniżej publikujemy apel burmistrza Roberta Relicha do mieszkańców gminy Nowogrodziec.
istotne.pl robert relich, śmieci, ekologia, smog

Apel ukazał się na stronie internetowej gminnego samorządu (pisownia oryginalna):

Szanowni Mieszkańcy!

Mając na uwadze rozpoczęty kolejny sezon grzewczy, zwracam się z apelem i prośbą o nie spalanie odpadów w piecach domowych, kominkach i ogniskach.

Dym ze spalanych śmieci jest nie tylko uciążliwy ze względu na nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim bardzo toksyczny. Spalanie w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze i powoduje emisję zanieczyszczeń takich, jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i furany.

Wszystkie niebezpieczne związki powstające w wyniku spalania śmieci gromadzą się w sąsiedztwie komina, z którego się wydostały, wdychane są przez osoby spalające, członków rodziny i okolicznych mieszkańców. Wnikają do gleby i wód (a stamtąd np. do przydomowego ogródka), wciskają się wszystkimi szparami do wnętrza domów.

Negatywny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Osadzanie się sadzy mokrej w przewodach kominowych może spowodować jego zapalenie się i być przyczyną zaczadzeń.

Przypominam, że w domowych piecach bezwzględnie nie wolno palić: odpadów z tworzyw sztucznych, gumowych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po farbach, chemikaliach, środkach ochrony roślin, styropianu oraz papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Przypadki spalania odpadów należy zgłaszać na Policję tel. 757316295, Straż Miejską tel. 757316419 lub do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu tel. 757380660.

Apeluję o odpowiedzialność i rozsądek.

Dbajmy o środowisko, nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci.

Przypominam że, zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) cytat art. 191 ustawy „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny”.

Kara grzywny za łamanie tego zakazu może wynieść nawet 5 000,00 zł.

Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca

Co Wy na to?