Będzie podwyżka cen za wodę i ścieki

Będzie podwyżka cen za wodę i ścieki
fot. PWiK Rada Miasta nie przyjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych taryf za wodę i ścieki. Mimo to proponowane stawki wejdą w życie 1 stycznia 2009 r.
istotne.pl pieniądze, samorząd, sesja rm, pwik bolesławiec

W listopadzie pisaliśmy, że trzy komisje Rady Miasta Bolesławiec negatywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia nowych taryf za wodę i ścieki. PWiK proponował, by cenę za dostarczaną wodę podwyższyć o 44 gr/m³ (czyli o 19%), natomiast opłata za ścieki miałaby wzrosnąć aż o 53% (czyli o 1,75 zł/m³).

Dzięki negocjacjom władz miasta i gminy wiejskiej z PWiK spółka zaproponowała niższe stawki. Mimo to projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad listopadowej sesji Rady Miasta. Głosowanie przeniesiono na 3 grudnia.

W środę radni nie przyjęli uchwały. Tylko trzech rajców głosowało za (Lesław Śliwko, Jarosław Kowalski i Leszek Chudzik). Siedmioro zagłosowało przeciw, pozostali wstrzymali się od głosu. Mimo sprzeciwu Rady nowe taryfy wejdą w życie w przyszłym roku. Od 1 stycznia za dostarczaną wodę zapłacimy 2,65 zł/m³ (czyli o 13,8% więcej), a opłata za ścieki wynosić będzie 4,29 zł/m³ (o 29,4% drożej).

(informacja ii)