Szkoła szybkiego czytania Tubaj ma 5 lat

Szkoła szybkiego czytania Tubaj ma 5 lat
fot. B.org Szkoła szybkiego czytania Tubaj obchodziła 5-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu wykładowcy, uczniowie oraz zaproszeni goście spotkali się w Sali Rajców bolesławieckiego ratusza.
istotne.pl edukacja, jubileusz

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w sobotę. Wzięli w nim udział założyciele szkoły Zdzisława i Czesław Tubajowie, władze miasta oraz dyrektorzy regionalni i wykładowcy szkół Tubaj z terenu Polski, Austrii i Niemiec. W spotkaniu uczestniczyli również obecni i byli uczniowie szkoły, mający w swoim dorobku wiele sukcesów w kraju i za granicą. Wśród nich warto wymienić Filipa Pająka i Magdalenę Kozieł – najmłodszych mistrzów Bolesławca w szybkim czytaniu (około 10 tysięcy słów na minutę). Do Bolesławca przyjechały także łodzianki Izabela Rosenfeld i Dominika Dobrowolska (45 tysięcy słów na minutę z 80% zrozumieniem tekstu).

Brak opisuBrak opisufot. B.org

Aby nie być gołosłownym organizatorzy spotkania wraz z lokalna gazetą przygotowali test sprawdzający szybkość czytania. Na przeczytanie i zapamiętanie jednej strony tekstu przewidziano 15 sekund. Okazało się, że uczniowie szkoły zdążyli przeczytać tekst kilkakrotnie, podczas gdy inne osoby zdążyły przeczytać jedynie 2-3 zdania. Jeżeli chodzi o stopień zrozumienia, to osoby posługujące się technikami szybkiego czytania odpowiedziały poprawnie na 80% pytań dotyczących treści czytanego tekstu.

Przez 5 lat funkcjonowania Szkoła Szybkiego Czytania Tubaj odniosła niewątpliwy sukces. W wielu miastach Polski powstały oddziały szkoły. Filie bolesławieckiej szkoły powstały także w Austrii i w Niemczech. Szkoła może się pochwalić własnym podręcznikiem oraz opracowaną przez siebie metodyką zajęć.