Jest mocna odpowiedź Solidarności na inny list Solidarności

Jest mocna odpowiedź Solidarności na inny list Solidarności
fot. Solidarność Przewodniczący Zbigniew Razik zarzuca kilku zakładowym organizacjom Solidarnosci nietaktowe postępowanie i komentarze w sprawie wręczenia medali z okazji 35-lecia obchodów Związku.
istotne.pl solidarność, zbigniew razik, medal

Poniżej pełna treść listu, jaki został przesłany do naszej redakcji:

Bolesławiec, 31 sierpnia 2015 r.

Stanowisko Komitetu Organizacyjnego Obchodów 35-lecia NSZZ „Solidarność” przy Terenowej Organizacji NSZZ „Solidarność” w Powiecie Bolesławieckim w sprawie wręczenia medali okolicznościowych 35-lecia NSZZ „Solidarność” w czasie Uroczystej Sesji Rady Miasta Bolesławiec przeprowadzonej z okazji Bolesławieckiego Święta Ceramiki 2015

W związku z wydaniem przez kilka zakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” w Bolesławcu oświadczenia podważającego zasadność obdarowania niektórych osób Medalami Okolicznościowymi z okazji 35-lecia NSZZ „Solidarność”, informujemy wszystkich zainteresowanych, że:

  1. Pamiątkowe Medale 35-lecia NSZZ „Solidarność” wszystkim wyróżnionym przyznane zostały decyzją Komitetu Organizacyjnego Obchodów 35-lecia NSZZ „Solidarność” przy Terenowej Organizacji NSZZ „Solidarność”, a nie jednoosobowym nadaniem kogokolwiek. W posiedzeniach Zarządu Powiatowego naszego Związku uczestniczyć mogą przedstawiciele wszystkich organizacji zakładowych. Tam też jest miejsce na zgłaszanie wszelkich uwag i wątpliwości. Przewodniczący KO Obchodów od dwóch lat prosił wszystkich Przewodniczących organizacji zakładowych o aktywne włączenie się w przygotowania Rocznicy, nie wszyscy jednak zastosowali się do tych próśb, a zareagowali na działania KO dopiero w chwili obchodów.
  2. Medale wraz z pisemnym podziękowaniem otrzymały nie tylko osoby prywatne, ale również osoby reprezentujące przedsiębiorstwa i różne instytucje miejskie nie za działalność pro związkową, a za pomoc w przygotowaniu i organizacji bolesławieckiej części obchodów 35-lecia NSZZ „Solidarność”. Nie były to zatem wyróżnienia związkowe, a uroczysta forma wskazania osób i instytucji pomocnych Związkowi przy działaniach Rocznicowych.
  3. Występujący na scenie w czasie Uroczystej Sesji Rady Miasta Bolesławiec, były Przewodniczący Samorządu Bolesławca p. Józef Pokładek nie reprezentował związku, a był jedynie osobą prowadzącym tą część obrad z ramienia Komitetu Organizacyjnego. Faktycznie bowiem Związek na Sesji reprezentowały osoby będące w Zarządzie Organizacji Terenowej NSZZ „Solidarność” – przewodniczący oraz skarbnik, którym towarzyszyli członkowie Komitetu Organizacyjnego.
  4. Szanując demokratyczne prawo do samo decydowania Protestującym Związkowcom przypominamy, że Statut naszego Związku wyraźnie precyzuje kto, kiedy i w jakiej formie może zgłaszać swoje protesty i niezadowolenie z decyzji podejmowanych przez gremia związkowe różnego szczebla. Oględnie mówiąc wystosowywanie jakichkolwiek oświadczeń tuż po uroczystości i wręczeniu podziękowań jest nietaktowne i nie służy współpracy. Ani związkowej, ani pomiędzy Związkiem a innymi podmiotami.
  5. Z nadzieją, iż niniejsze Stanowisko zakończy publiczną dyskusję w temacie wyróżnień w czasie Uroczystej Sesji Rady Miasta Bolesławiec, przepraszamy za ten stan rzeczy wszystkie zainteresowane osoby, członków i działaczy związkowych oraz ludzi mogących poczuć dyskomfort z zaistniałej sytuacji.

Ze związkowym pozdrowieniem
Przewodniczący Zarządu Terenowej Organizacji NSZZ „Solidarność” w Powiecie Bolesławieckim
Zbigniew Razik (+)

Powyższa wypowiedź Przewodniczącego Zarządu Terenowej Organizacji NSZZ Solidarność dotyczy tego oświadczenia organizacji związkowych.