materiał promocyjny

Znanym i nieznanym ludziom Solidarności

Ludzie
fot. UM Bolesławiec 13 grudnia 2022 r. w bolesławieckim ratuszu nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ludzi Solidarności, znanych i nieznanych opozycjonistów politycznych, zaangażowanych w przywrócenie Polsce suwerenności. Tablica umieszczona została na II piętrze, obok wejścia do Sali Rajców.
istotne.pl 183 historia, solidarność, um bolesławiec

Reklama

Treść tablicy brzmi: „Ludziom Solidarności znanym i nieznanym w dowód dumy i pamięci za odwagę i determinację w działalności na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Rada Miasta Bolesławiec. Bolesławiec, grudzień 2022 r.” Na tablicy umieszczono również flagę Polski i herb Bolesławca. Inskrypcja zawiera również napis Solidarność czcionką „solidarycą”, której pierwowzór stanowiły litery składające się na logo NSZZ „Solidarność”, symbolu polskiego ruchu wolnościowego.

Inicjatorem powstania tablicy pamiątkowej jest Józef Pokładek – przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec, na wniosek Terenowej Organizacji w Powiecie Bolesławieckim NSZZ „Solidarność”.

Przybyliście Państwo na odsłonięcie tablicy – tablicy poświęconej ludziom, którzy 13 grudnia tego pamiętnego 1981 roku (w którym ogłoszono stan wojenny) – nie bali się i stanęli do obrony wolności i godności praw człowieka, pomimo że skazywano ich na internowanie, a później więzienie. Ich walka z komuną trwała do 1990 roku, do prawie wolnych wyborów. Dzięki m.in. tym ludziom obalono komunę i dano nam Polakom upragnioną wolność – podkreślił Józef Pokładek, przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec.

Tablicę uroczyście odsłonili: Lucyna Brodacz, Zygmunt Maczkowiak, Józef Pokładek. Poświęcenia dokonał ks. prałat Józef Gołębiowski – dawny kapelan Solidarności, Honorowy Obywatel Miasta Bolesławiec. Odsłonięcie tablicy poprzedziło wystąpienie Honorowego Obywatela Miasta i przedstawiciela bolesławieckiej Solidarności – Jana Filipka, który przypomniał trudną i odważną drogę działaczy opozycji antykomunistycznej i jej fundamentalny wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności.

W uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych, członkowie NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele bolesławieckich organizacji i instytucji.

Uroczystość przebiegała w asyście pocztów sztandarowych radnych Rady Miasta Bolesławiec i organizacji NSZZ „Solidarność” z Bolesławca. Uroczystość uświetniła Miejska Orkiestra Dęta „Bolesławiec”.

Warto przypomnieć, że 22 sierpnia 2020 r. przy pl. Wolności w Bolesławcu, w 40. rocznicę powstania „S”, nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika „Solidarności” z inskrypcją „Zło dobrem zwyciężaj”, który akcentuje dziejowy wymiar wydarzeń z Sierpnia ’80. Pomnik „S” oraz dewiza bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”, opierającego swoją działalność i nauczanie na przesłaniu św. Pawła „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”, przypominają o jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. O tej i kolejnych inicjatywach bolesławieckiej społeczności przypomniała wiceprezydent Iwona Mandżuk-Dudek, podkreślając, że tablica pamiątkowa w 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego będzie prawdziwą księgą pamięci zarówno znanych twarzy Solidarności wyróżnionych tytułem „Honorowy Obywatel Miasta” – Jana Filipka, Zbigniewa Razika, ks. Henryka Gołębiowskiego, jak i tych mniej znanych, często anonimowych, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. Historycznym symbolami niepodległościowymi w Bolesławcu są również: ulica Sierpnia 80, plac ks. Jerzego Popiełuszki, pomnik 100-lecia Odzyskania Niepodległości, rondo Solidarności oraz kolejne edycje „Przeglądu Pieśni Jacka Kaczmarskiego i Bardów Solidarności”, podczas którego młodzi bolesławianie wykonują utwory twórców niegdyś budujących świadomość Polaków dążących do odzyskania niepodległości.

Reklama