Medal „Pro Patria” dla Szkoły Podstawowej nr 3

Medal „Pro Patria” dla Szkoły Podstawowej nr 3
fot. SP nr 3 Nasza szkoła w sposób szczególny czci wszystkie rocznice związane z patronem Armią Krajową. Patronat zobowiązuje nas do rozwijania postaw patriotycznych i kultywowania pamięci o bohaterach.

W tym roku przyznano szkole oraz dyrektor Barbarze Dąbrowskiej-Bugaj medal „Pro Patria” (dla ojczyzny). Medal „Pro Patria” jest nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. Przyznaje się osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Rocznice te są świętem naszej szkoły, na które zapraszamy kombatantów żołnierzy AK, władze miasta oraz miejskich placówek oświatowych, całą społeczność szkolną i lokalną. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, po prostu świętujemy! Cieszymy się, że są jeszcze ludzie, którzy mogą nam o tym wszystkim opowiedzieć, jest to dla naszych uczniów żywa lekcja historii. 

Nasza szkoła, a także dyrektor Barbara Dąbrowska-Bugaj, oraz nauczycielki Melania Balińska i Elżbieta Zielonka otrzymali „Odznakę za zasługi dla ZKRPIBWP”, najwyższe odznaczenie kombatanckie przyznane przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Święto Szkoły 2016

Dnia 16 maja 2016 r. klasy VI a i VI b wraz z wychowawczyniami Małgorzatą Sacher i Agnieszką Markowicz przygotowały uroczysty apel z okazji Święta Szkoły, związany z patronem szkoły Armią Krajową. Montaż słowno-muzyczny ukazał zebranym gościom i społeczności szkolnej historię Armii Krajowej i jej żołnierzy w czasie wojny a także w powojennej, trudnej rzeczywistości. Uroczystość miała na celu przypomnienie jak ważne dla Polaków są słowa: Bóg, Honor i Ojczyzna oraz Wolność.

W trakcie apelu Zdzisław Abramowicz prezes Bolesławieckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, otrzymał z rąk Edmunda Błaszczyka Wiceprezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RPiBWP w Jeleniej Górze „Odznakę za zasługi dla ZKRPIBWP”.

Goście zostali obdarowani prezentami: serduszkami wykonanymi przez uczniów pod kierunkiem Elżbiety Zielonki. Specjalne podziękowania należą się rodzicom uczniów klas IV-VI za pomoc w sfinansowaniu podarunków.

Po uroczystych przemowach zebranych gości nastąpił poczęstunek przygotowany przez rodziców naszych uczniów. Dziękujemy!

Informacja Elżbieta Szczegodzińska/Szkoła Podstawowa nr 3