Nie masz umowy? Zapłacisz więcej za śmieci

Worki ze śmieciami
fot. B.org Radni przyjęli projekt uchwały w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych.
istotne.pl 0 śmieci, urząd, prawo, sesja rm

Reklama

W czasie lutowej sesji Rady Miasta Bolesławiec radni podjęli uchwałę „w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec”.

Przyjmując ten akt prawny, rajcy ustalili górne stawki opłat za wywóz śmieci. To 140 zł/m³ netto + VAT. Jednak jako że wszyscy mieszkańcy Bolesławca zostali objęci systemem selektywnego zbierania i odbierania odpadów oraz mają stosowne umowy, maksymalną stawką wynikającą ze wspomnianej uchwały jest kwota 66,67 zł/m³ netto + VAT.

Ustalenie górnych stawek opłat jest niezbędne do wyliczenia opłat ponoszonych przez osoby uchylające się od obowiązku zawarcia stosownych umów i to właśnie je obowiązywać będzie stawka 140 zł/m³ netto + VAT.

(informacja: UM Bolesławiec/ii)

Reklama